Mirna wordt in naam President terwijl haar broer Anthony echt aan de touwtjes trekt om de honderden miljoenen euro’s van de Nederlandse belastingbetaler te verdelen.

De politici doorzien deze poppenkast heel goed, maar doen er (voorlopig!) niets aan. De Antillen zijn immers een deel van "ons" Koninkrijk en zijn daarin autonoom. De regering zal zelf "felicitaties sturen"!

Als ik het goed begrijp, is het enige dat "Nederland" mag doen, het geven van al dat belastinggeld, en het toelaten van personen die ze daar kwijt willen. Die hebben immers een NL paspoort, en kunnen daardoor zonder meer immigreren.

In sommige artikelen en gesprekken hoor je nu al zeggen dat "Nederland" nu eens "echt" maatregelen moet nemen. Met daarbij de opmerking dat dat in het begin wel nog "veel meer geld" zal gaan kosten!

Spaar ons daarvoor! Stoot af die hap! Geef ze de noodzaak om op eigen benen te staan en daarmee de kans een eigen welvaart op te bouwen. Wijs hen op het voorbeeld van HongKong. Daar waren ook geen mineralen, of andere natuurlijke voordelen.
De enige reden van de welvaartsontwikkeling in HongKong was de VRIJHEID!
Dat voorbeeld kunnen ze volgen!