In de NRC van vandaag staat een artikel van Peter de Goede die constateert dat de publieke omroep verwaarloost.
De bekendheid van het Nederlandse volk met zaken die de EU betreffen, is bedroevend, zegt hij. Zoals:
– 65 % weet niet dat er aan de nieuwe bevoegdheden van Brussel wordt gewerkt.
– 65 % weet niet dat Nederlandse parlementariërs daaraan meewerken.
– 79 % weet niet dat de concept nieuwe Grondwet nog gewijzigd kan worden.
– 83 % weet niet dat de kandidaat-lidstaten ook meepraten in het opstellen van de Grondwet.

Daardoor beseft het overgrote deel van de bevolking nog steeds niet dat ze geregeerd worden vanuit Brussel en slechts voor nog een klein deel vanuit Den Haag.

De publieke omroep "krijgt" van de belastingbetaler jaarlijks 600 miljoen euro om te zorgen dat het (kiezers)volk goed wordt voorgelicht. En ze moeten (moesten) 35 % daarvan besteden aan onderwerpen van educatieve aard!

Peter de Goede zegt in zijn artikel dat de gebrekkige kennis over de EU door de tegenstanders wel eens zou kunnen worden aangegrepen om over een (goedkeurings)referendum onder het NL volk af te zien.

En dat is het punt waar het om gaat! De politici zijn bang voor het referendum. "Laten we daarom zorgen dat het volk dom blijft. Dan zeggen wij dat het zo ingewikkeld is, en dat een referendum niet verantwoord is."

Wat kunnen we daar nu tegen doen?
Volg in ieder geval al vast de informatie op http://www/free-europe.org