Maandelijks archief: september 2003

Objectivist Governor in California?

Door op 30 september 2003 om 11:29 | Reacties uitgeschakeld voor Objectivist Governor in California? |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Bij de verkiezingen in Californië op 7 Oktober is naast Arnold Schwarzenegger ook een "echte objectivist" kandidaat.Logan Clements heeft een volledig objectivistisch programma. Hoewel hij veel positieve commentaren krijgt, lijkt de kans dat hij zal winnen, erg klein.Maar het allerbelangrijkste van deze escapade is toch de grote publiciteit die het objectivisme er door krijgt. Dat is net als met de Libertarische Partij. Ook die hebben het nog nooit gebracht tot een overweldigend stembusresultaat. Maar ondanks dat is de LP misschien toch het instrument geweest waardoor het libertarisme het meest bekend geworden is. Ook veel libertarische tegenstanders van een politieke partij geven dat toe. Omdat de kans klein is, is Logan Clement ook bezig met het voorbereiden van een "Objectivist TV Show". In uitzendingen van een half uur wil hij dan personen laten zien die iets positiefs gedaan hebben, of zich met succes om objectivistische redenen tegen de overheid hebben verzet.Zie OBJECTIVIST GOVERNOR Logan Clements op:www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art400 Dit project lijkt iets dergelijks te beogen als het eerder genoemde project "EMPOWERMENT" van Christian Michel. Zie daarvoor op deze HUBlog:Topic 22 aug.: Vrijheid Werkt! Freedom Works!

Minister van Volkshuisvesting bezoekt HUBlog

Door op 30 september 2003 om 05:14 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Ten minste dat moet bijna wel. Immers gisteren schreven we dat om de heersende woningnood op te heffen, er maar één methode is. Namelijk om een hele troep regels en wetten af te schaffen. Naar een libertarische samenleving. Laat ik nu gisteravond op de TV zien dat Sybilla Dekker schrok van het lage aantal nieuwbouwwoningen en dat ze dat drastisch zal veranderen. Hoe? Door het afschaffen van regels en wetten. Dat kan geen toeval zijn!! Dat advies moet ze wel hier hebben gelezen!

Kritiek en Kritiek 2.

Door op 29 september 2003 om 11:42 | Reacties uitgeschakeld voor Kritiek en Kritiek 2. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Zoals gisteren in het eerste deel gesteld, kan kritiek betrekking hebben op de "feiten" van het geval, of op de "waardering" van die feiten. Vandaag over de kritiek op de artikelen van Peter Siebelt. Peter heeft uitgebreide studies gemaakt van de "linkse netwerken". Daar schrijft hij over, en stelt hun misdadige facetten aan de kaak. Een actie die we als libertariërs alleen maar kunnen toejuichen. Dat Peter niet evenveel, of zelfs helemaal geen, artikelen maakt over de "rechtse netwerken" en hun misdaden, kunnen we jammer vinden. Maar het is een zaak van Peter, en zijn mogelijkheden. Wat we als redactie, of reactie, eenvoudig wel kunnen doen, is er op wijzen dat we minstens evenveel bezwaren hebben tegen de misdaden die in rechtse netwerken worden bedreven. Hetgeen we dan ook regelmatig doen.En natuurlijk reageren als er in de artikels, van wie dan ook, onwaarheden of onjuistheden zitten. Het kan zijn, zoals uit kritiek van Niek naar voren komt, dat door een artikel dat "links" aan de kaak stelt, de indruk gewekt wordt dat het libertarisme "rechts" is. Dat zouden we kunnen voorkomen door meer artikelen te publiceren die ook "rechtse klieken" veroordelen. Het zou daarom zeer interessant zijn als iemand een, of meer, artikel over die rechtse misdaden zou willen/kunnen maken.(Stuur naar info@libertarian.nl, of noem het hier onder “reactie”)

Nederland Loterijland.

Door op 29 september 2003 om 02:17 | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Behalve om een bepaalde studie te mogen volgen, moet je nu ook aan een loterij meedoen om in aanmerking te mogen komen om een huis te kopen! Bij voorbeeld in de gemeente Rucphen staan 900 mensen op een wachtlijst voor een woning. Velen al vele jaren!Door allerlei (overheids)regelingen, wetten en verboden is er een groot tekort. Nu "mogen" er in Rucphen weer 26 koopwoningen gebouwd worden! Om die zo "eerlijk" mogelijk toe te wijzen, heeft de gemeente een loterij bedacht. Daarmee maken ze dan 26 mensen gelukkig. Vooral echter degenen die niet inloten en al heel lang op de wachtlijst staan, worden gedupeerd. Ook hier gaat weer de stelling op dat "Alles wat de overheid doet, verkeerd uit komt!" De enige goede oplossing is het afschaffen van al die regels en wetten en verboden. Laat bij voorbeeld mensen hun schuur of garage tot woning ombouwen, laat vakantiewoningen aanpassen tot normale gewone woningen, laat mensen een huis bouwen op plaatsen waar ze een ander niet hinderen, enz.Keer terug naar een vrije maatschappij. Zoals het nu gaat, zitten we over honderd jaar nog met een woningnood. En met ambtenaren die fijn de macht hebben om jou een woning toe te wijzen!

Dierenbevrijders.

Door op 28 september 2003 om 09:58 | Reacties uitgeschakeld voor Dierenbevrijders. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Netwerk op zondag gaf een reportage waarin te zien was dat personen die zich "dierenbevrijders" noemen, enorm veel schade en leed berokkenen aan "mensen". Het is natuurlijk best dat men dieren beschermt en onnodig dierenleed tracht te voorkomen. Het is zelfs positief.Maar als dat gepaard gaat met nog groter leed/ nadeel aan mensen te berokkenen, dan is er toch wel wat mis. Het meest schokkende uit dat programma was dat er in al die jaren dat die dierenbeschermers stelen, vernielen, brand stichten enz., dat er nog nooit iemand echt is aangehouden, vervolgd en voor een groot aantal jaren uit de circulatie genomen is!

Kritiek en Kritiek 1.

Door op 28 september 2003 om 02:34 | Reacties uitgeschakeld voor Kritiek en Kritiek 1. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Iedereen die iets "doet", kan kritiek verwachten. Kritiek heeft minstens twee kanten. Het kan zich richten op de "feiten" van het onderwerp, of op de "waardering" van die feiten. In het eerste geval gaat het over de juistheid of onjuistheid van het gestelde. In het tweede geval speelt er altijd een deel subjectiviteit van de beoordelaar mee. Enkele reacties op stukjes in deze HUBlog geven aanleiding tot deze beschouwing.Vandaag de reacties op het boek van Johan Norberg, morgen over de commentaren op artikels van Peter Siebelt. Johan Norberg behandelt in zijn boek `Leve de globalisering", aan de hand van veel feiten, dat de vrije markt voor iedereen de meeste voordelen oplevert.Kritiek werd geleverd, o.a. door Ivo, dat Johan niet voldoende benadrukt dat de vrije markt, globalisering, op de eerste plaats een kwestie van "moraliteit" is.Het is juist, dat het primair een morele kwestie is. Dat uit een juiste moraliteit ook de beste resultaten volgen, is al duidelijk gesteld door Ayn Rand: "Het Morele is ook het Praktische". Maar als een schrijver bepaalt om een boek te maken over dat "praktische", dan is dat zijn zaak. Het is positief om deze bewijzen in een boek te hebben en iets dat we kunnen waarderen en gebruiken. Iets dat we moeten toejuichen. Zeker niet negatief afkraken. Johan heeft met zijn boek al heel veel positiefs bereikt. Als we vinden dat de moraliteit daar nog boven hoort te staan, of meer nadruk hoort te krijgen, dan kunnen we dat "aanvullen", of als een uitdaging zien voor een nieuwe publicatie.

FREE EUROPE

Door op 27 september 2003 om 04:07 | Reacties uitgeschakeld voor FREE EUROPE |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het wordt steeds waarschijnlijker dat er over de nieuwe Europese Grondwet een referendum komt. Ook al blijkt uit een deze week gehouden enquête dat zeker 80 % van de Nederlanders er zo goed als niets over weet. Ze weten niet eens veel over de Nederlandse Grondwet. Hierover hoogstens dat ze "heilig" is, en misschien de dat overheid er zich niet aan houdt! Dat referendum wordt natuurlijk alleen maar "raadgevend". De politici zullen er misschien rekening mee houden, maar zeker toch hun eigen agenda uitvoeren.Maar ondanks dat, is het toch goed om meer te weten van waar het allemaal over gaat.De overheid zal zeker miljoenen euro’s er aan besteden om de burgers vóór aanvaarding te laten stemmen. Dit werd ook bevestigd door de Socialistische Partij, de SP, die een special comité heeft opgericht om het NEEN stemmen te promoten. De SP werkt daardoor in de richting van de meeste libertariërs; zij het om andere reden. Het is goed om de echte feiten te weten. Deze zichtbaar te maken is één van de doelstellingen van FREE EUROPE. FREE EUROPE heeft net haar website hernieuwd en we raden u sterk aan om de site te bezoeken en zelf te zien wat er zich allemaal afspeelt, en wat de consequenties van de machtsconcentratie in Brussel zijn. De site is www.free-europe.org

Politie reageert niet op benzine stelen.

Door op 27 september 2003 om 01:32 | 15 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Diverse pompstations klagen er over dat de politie niet optreedt tegen het stelen van benzine. Zelfs als foto’s van de bewakingscamera’s worden verstrekt, gaat de politie niet vervolgen.Het tanken en dan snel zonder te betalen doorrijden, schijnt weer toe te nemen. De verklaring is dat de politie het te druk heeft met andere zaken. Dat kan op zich een goede verklaring zijn. Een agent kan maar op een plaats tegelijk zijn.Maar de immoraliteit van de overheid ligt ook hier in het feit dat de overheid wel die bescherming gemonopoliseerd heeft, en zelfs de zelfbescherming van de pomphouder verbiedt. Als bij voorbeeld die benzinedieven het risico zouden lopen dat de pompbediende op de wegrijdende, niet betaald hebbende, auto zou schieten, zou dan het aantal van dergelijke diefstallen niet enorm afnemen?

Nederland is kampioen betaler.

Door op 26 september 2003 om 12:50 | Reacties uitgeschakeld voor Nederland is kampioen betaler. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Nederland, de belastingbetaler, betaalt al zeker elf jaar grote bedragen aan de Eu, die dan onder andere naar Duitsland en Frankrijk gaan. Per hoofd van de bevolking betalen de Nederlanders het meest van allemaal in de EU. Duitsland en Frankrijk, in feite de baas in de EU, zullen niet gemakkelijk deze bron van inkomsten prijs geven. Waarom zouden ze? Als anderen zo gek zijn om aan je te betalen, laat ze dan! Maar waarom protesteren zo weinig belastingbetalers?

Wij willen een hogere VAO.

Door op 26 september 2003 om 12:01 | Reacties uitgeschakeld voor Wij willen een hogere VAO. |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Aan de WAO en allerlei andere voorzieningen wordt zwaar getornd. Dat past ook in het libertarisch beleid. In een libertarische samenleving zou de WAO (en nog veel meer) inderdaad worden afgeschaft. Maar dat is maar één kant van het proces. Want er is echt wel behoefte aan een dergelijke voorziening. We willen alleen niet dat die door een onbetrouwbare overheid wordt verstrekt. Je ziet nu wel, dat de afspraken, regelingen, gewoon met voeten worden getreden. De regels worden gedurende het spel gewoon veranderd! Wij willen dat er voor dergelijke voorzieningen mogelijkheden komen op de vrije markt. Verzekeringsmaatschappijen zullen dan zeker in die behoefte gaan voorzien.Ze zullen meer variaties aanbieden tegen een lagere prijs.En zij kunnen niet een contract zo eenvoudig breken als de overheid dat doet. Dus geen WAO, maar een VAO, een VERZEKERING voor ArbeidsOngeschiktheid. Misschien moeten libertariërs veel meer wijzen (en bewijzen) op het betere alternatief dat de vrije markt biedt. Door de indruk te wekken dat wij alleen maar "tegen" al die subsidies zijn, zouden we wel eens te veel angst voor het libertarisme kunnen oproepen.