De laatste weken, culminerend in de troonrede, horen we om de haverklap van de regering dat er bezuinigd moet worden.

Het gekke is, dat je ze niet hoort over het bezuinigen op ontwikkelingshulp. Daaraan worden het volgend jaar 3,8 Miljard euro betaald. (237 euro per inwoner, van baby tot alleroudste; "iedereen" moet in zijn leven daarvoor alleen al minimaal 20.000 euro produceren)

Die 3,8 miljard moeten de image opbouwen dat "wij" zo goed zijn voor de achtergebleven medemensen, of dat "wij" schuldig zijn voor onze welvaart en daarvan een deel moeten afgeven.

Want "wij" zijn schuldig!
Bedenk maar eens dat alleen al door subsidies aan de landbouw en aanverwante zaken, en daar bovenop door invoerrechten op de producten van de arme ontwikkelingslanden te heffen, deze mensen helemaal niet kunnen concurreren, en dus maar moeten honger lijden.
Die ontwikkelingshulp zou afgeschaft kunnen worden op het moment dat die interne subsidies worden afgeschaft.
Resultaat minder belasting (bezuiniging) en ook nog goedkopere producten voor alle consumenten!

Zie hierover het uitstekend rapport van CNE (Centre for the New Europe):
Je kunt het vinden op de LIBERTARIAN INTERNATIONAL site 5 september:
EU Trade Barriers Kill One Person every 13 seconds
http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art369

Maar daar komt nog bij dat, zoals Peter Siebelt publiceert, Door het departement ontwikkelingshulp van Buitenlandse Zaken wordt de Nederlandse burger al jarenlang, via zijn belastinggeld, onwetend medeplichtig gemaakt aan het martelen en vermoorden van onschuldige burgers in de Derde Wereld.
Als voorbeeld noemt hij het martelen en doden van onschuldige burgers door de Filippijnse National Peoples Army,(NPA) waarvoor de al jarenlang in Utrecht wonende Jose Maria Sison als belangrijke NPA leider verantwoordelijk is.
Volledig bericht met "schokkende" foto vind je op:
http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=20465