Je hoeft de "kunst"pagina van de krant maar open te slaan en je ziet dat er met miljoenen euro’s belastinggeld-subsidie gesmeten wordt.

Net viel me op dat er door de overheid 2 miljoen euro belastinggeld beschikbaar gesteld wordt om gedurende het Nederlandse voorzitterschap van de EU (tweede helft volgend jaar)de show op te voeren.
Dit is maar een klein bedrag, zeker als je op dezelfde pagina ziet dat er voor het "filmstimuleringsbeleid"in de afgelopen vijf jaar 200 miljoen euro belastinggeld besteed zijn. Nog los van al die andere leuke dingen.

Cultuur hoort uit de samenleving te groeien en niet kunstmatig in Den Haag gemaakt te worden. Daarom moet en kunnen de mensen het beste zelf bepalen voor welke manifestaties zij hun geld vrijwillig willen uitgeven.

Afschaffen van het Ministerie van Cultuur zou een flinke stap in de goede richting van "minder overheid" zijn.
Uiteraard gepaard gaande met een evenredige belastingvermindering.