Het gaat slecht met de economie. De meeste burgers voelen dat heel goed in hun portemonnee.

Maar het ergste leed schijnt geleden te zijn. Duitsland – Frankrijk, de bazen van de EU, hebben een plan gemaakt om de economie op grote schaal te stimuleren.

Er komen grote infrastructurele projecten. Voorlopig worden bedragen van 50 miljard euro daar voor bestemd.
Waar dat geld vandaan moet komen, is uit de publicaties niet duidelijk. Wel wordt gezegd dat de Europese Investeringsbank voor het merendeel van dat bedrag moet zorgen. Maar ook waar die het vandaan moet halen wordt er niet bij verteld.

Het meest waarschijnlijke is dat dit geld gewoon gedrukt wordt. Een soort valsemunterij die tot verdere waardedaling van de euro zal leiden.

Als het verbeteren van de economie even gedaan kan worden door nieuwe projecten van 50 miljard, waarom dan niet in één keer goed aangepakt, en maak nieuwe projecten voor 500 miljard?