Wat te denken over NOVIB??? Zie hier een paar gedachten-stimulatoren:

NOVIB heeft altijd een soort objectieve image weten tye creeren.
Maar er zijn toch duistere banden met organisaties waarbij op zijn minst een vraagteken te plaatsen is.

De NOVIB is een Nederlandse hulporganisatie die zich inzet voor de armen in de wereld. Van de belastingbetalers ontvangen de weldoeners zo’n 50 miljoen euro per jaar. Daarvan worden niet alleen acties in de Derde Wereld bekostigd maar ook politieke acties in Nederland. Zo was de NOVIB een van de organisatoren van de geplande demonstratie tegen Fortuyn op 11 mei 2002. Na 6-5-2002 werd deze uiteraard afgelast. Overschrijdt de organisatie met dit soort activiteiten niet de grenzen van haar doelstellingen? En is het niet vreemd dat Fortuyn-aanhangers zo betalen voor een demonstratie die gericht is tegen hun politieke partij? Zo vreemd is het niet als men bedenkt dat de NOVIB sterk socialistische ideeen koestert en haar directeur lid is van Groenlinks. Lees meer over de vreemde trekken van de NOVIB op het Fortuynistisch Nieuwsblad.
***
29-aug-2003 Hawk
Ik vond een interessant artikel:
http://www.novib.nl/default.aspx?url=%2Fcontent%2FContentFrame.aspx%3FPageMode%3DArticle%26id%3D2241%26FromList%3DY

Twee citaten:
“Met haar uitspraken over de huidige globalisering schaart de Novib-directeur zich in het koor van critici als *Noam Chomsky,* [nadruk van mij – Hawk] Mario Soares, Mary Robinson en Naomi Klein die, zij het in verschillende toonaarden, het dominante neo-liberale marktdenken en de praktische consequenties daarvan in ontwikkelingslanden hekelen tijdens het Wereld Sociaal Forum in Porto Allegre.”
en
“Sylvia Borren noemt het interessant en bemoedigend dat steeds meer organisaties uit het maatschappelijk middenveld hun missie willen verbreden. "Een organisatie als Amnesty International bijvoorbeeld, toch vooral actief op het terrein van bescherming van politieke gevangen en gewetensvervolgden, wil zich meer en meer gaan toeleggen op sociaal-economische rechten.

De VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Mary Robinson, stelt hier vast dat dergelijke rechten – voedsel, een dak boven je hoofd, een loon waarvan te leven valt – op grond van VN-afspraken op te eisen zijn. Regeringen zijn daarop aan te spreken. Ook vakbonden en milieu-organisaties zien in dat het hierbij om niet meer of minder dan algemene mensenrechten gaat. En schending van die mensenrechten is een misdrijf."

Over Mario Soares meer hier: http://www.ipsnews.net/fsm2003/27.01.2003/nota11.shtml
***
29-aug-2003 Aschwin de Wolf :
“"Een organisatie als Amnesty International bijvoorbeeld, toch vooral actief op het terrein van bescherming van politieke gevangen en gewetensvervolgden, wil zich meer en meer gaan toeleggen op sociaal-economische rechten.”

Dat is een behoorlijk zorgwekkende ontwikkeling maar het verbaast me in het geringste. Een aantal maanden geleden heb ik al eens betoogd dat Amnesty International een organisatie is die absoluut geen steun van (klassiek)liberalen zou moeten hebben.

3 REACTIES

  1. CORRECTIE OP COLLECTIVISTISCHE DWALINGEN

    Wij moeten niet vergeten, dat een heleboel menselijke ellende, zoals honger, armoede en werkloosheid, direct voortvloeit uit de toepassing van collectivistische principes door collectivistische (dictatoriale) overheden. Als vervolgens aan die ellende iets gedaan wordt loop je een dikke kans dat collectivistisch kwaad met collectivistisch kwaad bestreden wordt.
    Libertariers kunnen zich beperken tot het wijzen op, uitleggen en benadrukken van de (collectivistische) oorzaak.

  2. Zie website http://www.edwinkoopman.nl/

    Nóg meer vreemde Novib gangen

    Ik werd zojuist door een hijgerige NOVIB-medewerkster opgebeld ‘Dus u kunt niet vier eurootjes per maand uitgeven [om al die hongerige kindertjes te redden]…’ ‘Nee mevrouw ik ben Egoïst…’ ‘Wat is dat’ ‘En het gaat er niet om dat ik niet KAN…’ ‘O het gaat er om dat u niet WILT….’

Comments are closed.