Doordat we onderweg waren, in Leiden bezig met het organiseren van de libertarische conventie in april, konden we onderstaand, voorgaand, bericht pas nu verwerken.

Vandaag wordt in Amsterdam geprotesteerd tegen de plannen van de regering, die overigens wel al door het parlement zijn goedgekeurd.

Uit de eerste berichten die ons bereikten lijkt het of deze demonstratie geen groot succes zal worden. Terwijl er toch enorm veel bezwaren tegen de regeringsplannen zijn.
Veel bezwaren komen uiteraard voort uit het niet meer krijgen van allerlei door belastinggeld gefinancierde faciliteiten. Dit is op zich geen "libertarisch bezwaar". Het terugdringen van de verzorgingsstaat, zou zelfs positief beoordeeld kunnen worden.

De libertarische bezwaren liggen meer op het gebied van de manier waarop dit alles gebeurt. Er zijn allerlei spelregels gemaakt, beloftes gedaan, contracten gesloten, en die worden nu zo maar van de baan geveegd. En er wordt geen alternatief geboden. Het is alsof je in een vacuüm valt. Je krijgt iets gewoon niet meer.

Daar komt dan nog bij dat er op allerlei zaken helemaal niet wordt bezuinigd, die voor libertariërs eerder daarvoor in aanmerking komen. Neem ontwikkelingshulp, milieuactiviteiten, vredesoperaties. Ook zou al het geld aan "Cultuur" zwaar verminderd kunnen worden. Iedereen kan zelf wel bepalen voor welk schilderij of toneelstuk hij wil betalen.

Wij vrezen echter dat de demonstratie inderdaad alleen maar een eenzijdig beeld zal laten zien.

Ook een opmerking van Mira slaat de spijker op zijn kop: "”Meer eigen verantwoordelijkheid” is een loze kreet omdat het niet gepaard gaat met meer eigen vrijheid."