De website van de Frederic Bastiat Stichting is nu praktisch volledig operatief. Het is een prachtige site die uw bezoek ten volle verdient. Bezoek: http://www.bastiatstichting.nl/index.html

De OPENINGSBIJEENKOMST FRÉDÉRIC BASTIAT STICHTING
De datum voor onze openingsbijeenkomst is bekend:
deze zal plaatsvinden op woensdag 19 november aanstaande.
Er zal een lezing worden gegeven door Paul Cliteur. Hij zal spreken over de proliferatie van grondrechten. Er bestaat tegenwoordig een neiging bij mensen om alles wat ze willen of nodig hebben te vertalen in termen van een recht.
Waar constituties van oudsher alleen negatieve rechten betroffen (een recht op een privé-sfeer, waar overheidsingrijpen niet is toegestaan) staan er nu steeds vaker positieve rechten in (rechten die een actief ingrijpen van de overheid vereisen).
Cliteur legt uit waarom dit een probleem is.

De locatie en het tijdstip van de bijeenkomst zijn nog niet bekend, maar hierover volgt snel meer informatie. De toegang tot de lezing is gratis. Wij verzoeken u om zich aan te melden via info@bastiatstichting.nl.