Op 4 september pleitten we voor steun aan Groen Links voor hun voorstel om te zorgen dat alle andere wetten aan de Grondwet getoetst horen te zijn, en er door de rechter aan getoetst mogen worden.
Het is te gek dat dit nu niet het geval is.
(Tussen haakjes, ik kreeg ondertussen de kans dit mondeling aan een vijftal mensen te vertellen, en geen van allen geloofde dat het waar was!. Waarom heb je dan een grondwet, was de meest voorkomende vraag.)

Maar het is nog erger!
We kregen namelijk een interessant commentaar van René, dat u waarschijnlijk ook zal verbazen:
“Het maakt praktisch gezien niet zoveel uit dat de rechter niet kan toetsen aan de Grondwet.
Hij mag namelijk wel toetsen aan internationale verdragen, waarin vaak dezelfde rechten als in
de Grondwet zijn opgenomen. Het is dus meer een principiële kwestie.”

In feite is dat natuurlijk helemaal van de gekke. Niet mogen toetsen aan de eigen grondwet, maar wel aan buitenlandse wetten!

René heeft wel gelijk dat dit praktisch dan niet veel uitmaakt. Geen enkele regering houdt zich overigens aan haar eigen grondwet. Het is dus zeker een principiële kwestie.

Maar kwalijker nog is dat politici de Grondwet wel gebruiken als ze die voor hun eigen karretje kunnen spannen. Het is hen dan ook gelukt om in het land de image te creëren dat de Grondwet "heilig"en belangrijk is.
Door die Grondwet inderdaad "heilig" te maken, en zowel oude als nieuwe wetten daaraan te toetsen, zullen politici vaker een koekje van eigen deeg krijgen.
Het zou het maken van nieuwe wetten moeilijker kunnen maken.

Voor uitgebreide informatie over de EU en haar Grondwet zie http://www.free-europe.org