Toen ik enkele jaren geleden voor ontdekte dat de enorm vele wetten die er in Nederland zijn NIET getoetst waren aan de grondwet, kon ik dat bijna niet geloven. Toen ik bij verder onderzoek uitvond dat ook de rechter een wet niet aan die grondwet mag toetsen, was ik "flabbergegast".

Deze constatering betekent namelijk dat de Nederlandse grondwet niet meer is dan een "flauwe kul stuk papier". Het betekent niets; je wordt door de rechtbank wel of niet veroordeeld op grond van de duizenden andere wetten!

Nu komt er een voorstel van Groen Links om dat te veranderen. En wij zijn het eens met Groen Links in deze kwestie. De Grondwet hoort de belangrijkste wet te zijn, en de basis waarop alle andere wetten gebaseerd zijn.
In Nederland wordt dat wel gesuggereerd, maar er wordt niet naar geleefd.

Wat zou de reden zijn dat er zoveel politici zijn die tegen dit logische voorstel zijn? Waarschijnlijk weten ze dat veel van hun stokpaardjes niet aan de Grondwet voldoen. Die zouden dan afgeschaft moeten worden! Ook zou het wel eens lastiger kunnen worden om nieuwe wetten in te voeren.

Op de site www.libertarian.nl vindt u veel artikelen met libertarische opvattingen over de grondwet.
In het bijzonder zijn belangrijk een artikel over "Rechten" van Frank van Dun:
http://www.libertarian.nl/artikelen/article021213_000001.html
en
"De rechten van de mens" vertaald uit “The Virtue of Selfishness” (1964) van Ayn Rand. http://www.libertarian.nl/artikelen/article021206_112834.html

Allemaal redenen voor ons om voorstander te zijn van invoering van het hier genoemde voorstel.