We hebben het gehaald. "Wij" krijgen het baantje van Secretaris Generaal van de NAVO. Van de organisatie die als doel heeft om overal ter wereld politieagent te kunnen optreden.
Een rol waar hard naar gestreefd wordt, maar die aan de Verenigde Staten wordt verweten. Logisch, het past in de stelling: "Wat wij doen is goed, als anderen hetzelfde doen, is dat verkeerd!"

"Wij" kunnen trots zijn, zoals ook vandaag door alle politici in de media wordt uitgebazuind! "Wij" zijn belangrijk in de wereld!
Met nog een bijkomend voordeel dat er weer een baantje voor een andere politicus beschikbaar komt: Minister van Buitenlandse Zaken!

De NAVO werd opgericht om het oude Europa te beschermen tegen de communistische Sovjet Unie. Dank zij de deelname van de VS had, en heeft, die organisatie een body met behoorlijk veel macht. Waarschijnlijk heeft ze er zelfs voor gezorgd dat de expansiedrang van het communisme in toom gehouden werd. Zonder de VS kunnen ze niets, niet eens in Europa een probleem op de Balkan oplossen!

Toen de Sovjet Unie in elkaar klapte, was de NAVO eigenlijk overbodig. Maar zoals dat met dergelijke organisaties gaat, werd er een "andere" taak voor gezocht. Die is het optreden over de hele wereld.

Nu Jaap de baas geworden is, krijgt Nederland nog veel meer kans om soldaten over de hele wereld uit te zenden. Met als eerste Liberia.