Op 25 september 2003, Hooglandse Kerk Leiden
Aanvang 20.00 uur /Aanmelden noodzakelijk

Johan Norberg, de Zweedse auteur van de bestseller `Leve de
globalisering’, zal op 25 september 2003 de Telderslezing verzorgen.

In `Leve de globalisering’ weerlegt Norberg de standpunten en het
doemdenken van de antiglobaliseringsbeweging die beweert dat vrije
handel de ongelijkheid in de wereld vergroot, dat economische groei
het milieu schaadt, dat multinationals de lonen laag houden, en dat
vrije financiële markten crises veroorzaken.

Niet de globalisering is een probleem, maar het gebrek aan globalisering.

U kunt zich voor de lezing onder vermelding van naam, adres, telefoon-
en/of faxnummer en eventueel organisatie telefonisch of per fax aanmelden
bij de Teldersstichting, of via info@teldersstichting.nl.

Neem die kans waar!!