Iedereen die iets "doet", kan kritiek verwachten.

Kritiek heeft minstens twee kanten. Het kan zich richten op de "feiten" van het onderwerp, of op de "waardering" van die feiten. In het eerste geval gaat het over de juistheid of onjuistheid van het gestelde. In het tweede geval speelt er altijd een deel subjectiviteit van de beoordelaar mee.

Enkele reacties op stukjes in deze HUBlog geven aanleiding tot deze beschouwing.
Vandaag de reacties op het boek van Johan Norberg, morgen over de commentaren op artikels van Peter Siebelt.

Johan Norberg behandelt in zijn boek `Leve de globalisering", aan de hand van veel feiten, dat de vrije markt voor iedereen de meeste voordelen oplevert.
Kritiek werd geleverd, o.a. door Ivo, dat Johan niet voldoende benadrukt dat de vrije markt, globalisering, op de eerste plaats een kwestie van "moraliteit" is.
Het is juist, dat het primair een morele kwestie is. Dat uit een juiste moraliteit ook de beste resultaten volgen, is al duidelijk gesteld door Ayn Rand: "Het Morele is ook het Praktische".

Maar als een schrijver bepaalt om een boek te maken over dat "praktische", dan is dat zijn zaak. Het is positief om deze bewijzen in een boek te hebben en iets dat we kunnen waarderen en gebruiken. Iets dat we moeten toejuichen. Zeker niet negatief afkraken. Johan heeft met zijn boek al heel veel positiefs bereikt.

Als we vinden dat de moraliteit daar nog boven hoort te staan, of meer nadruk hoort te krijgen, dan kunnen we dat "aanvullen", of als een uitdaging zien voor een nieuwe publicatie.