Zoals gisteren in het eerste deel gesteld, kan kritiek betrekking hebben op de "feiten" van het geval, of op de "waardering" van die feiten.

Vandaag over de kritiek op de artikelen van Peter Siebelt. Peter heeft uitgebreide studies gemaakt van de "linkse netwerken". Daar schrijft hij over, en stelt hun misdadige facetten aan de kaak. Een actie die we als libertariërs alleen maar kunnen toejuichen.

Dat Peter niet evenveel, of zelfs helemaal geen, artikelen maakt over de "rechtse netwerken" en hun misdaden, kunnen we jammer vinden. Maar het is een zaak van Peter, en zijn mogelijkheden. Wat we als redactie, of reactie, eenvoudig wel kunnen doen, is er op wijzen dat we minstens evenveel bezwaren hebben tegen de misdaden die in rechtse netwerken worden bedreven. Hetgeen we dan ook regelmatig doen.
En natuurlijk reageren als er in de artikels, van wie dan ook, onwaarheden of onjuistheden zitten.

Het kan zijn, zoals uit kritiek van Niek naar voren komt, dat door een artikel dat "links" aan de kaak stelt, de indruk gewekt wordt dat het libertarisme "rechts" is. Dat zouden we kunnen voorkomen door meer artikelen te publiceren die ook "rechtse klieken" veroordelen.

Het zou daarom zeer interessant zijn als iemand een, of meer, artikel over die rechtse misdaden zou willen/kunnen maken.
(Stuur naar info@libertarian.nl, of noem het hier onder “reactie”)