Zoals te verwachten, is ook het grootste gedeelte van het volk in Letland gezwicht voor de verleidingen van de politici. Alle tien de kandidaat-leden hebben JA gestemd. Ieder misschien met andere argumenten.
In de Baltische landen heeft in ieder geval het argument "horen bij Europa", en de angst voor een nieuwe Russische bezetting, een grote rol gespeeld. Waarschijnlijk krijgen ze ook de eerste paar jaar nog een netto uitbetaling van het belastinggeld uit de oudere lidstaten.

Vooral uit Nederland waar per hoofd van de bevolking bijna twee keer zoveel belastinggeld naar de EU gaat als van nummer twee!

Alle landen krijgen een tweede kans om hun stem te laten horen. Namelijk als er over de Europese Grondwet wordt gestemd. Al is dat alleen een "raadgevende" stem. De overheden hoeven zich daar niets van aan te trekken.

Het is onbegrijpelijk hoe de politici het voor elkaar krijgen om het "stemvee" telkens weer naar de stembus te krijgen, als je bedenkt dat 80 %, van bij voorbeeld de Nederlanders, toegeeft dat ze er praktisch niets over weten.

En we mogen wel aannemen dat dat percentage in de andere EU landen die mee gaan beslissen over iets waar ze niets van weten, ongeveer gelijk zal liggen.
Zo wordt de toekomst van de mensheid bepaald!

Uitgebreide beschouwingen over Europa en Internationale Betrekkingen zijn te vinden op:
http://www.libertarian.to/topics/overview.php?id=033

4 REACTIES

Comments are closed.