Afgelopen donderdag was er weer een bijzonder geslaagde bijeenkomst in Amsterdam. Een kleine dertig deelnemers hadden een gezellige en leerzame avond.

Charles Olson, als Richard Henry Lee, hield een voordracht waarin hij voor California een confederatie van kleinere gemeenschappen voorstelde.
Deze lezing sprak zeer aan op een moment dat er in Europa naar een steeds grotere machtsconcentratie in de EU wordt gewerkt. Al de nadelen van de Amerikaanse Federatie liepen parallel met de nadelen die nu in de EU steeds sterker en sterker worden. De voordelen van lossere verbanden via een confederatie uiteraard ook.

In de nieuwe Europese "grondwet" komt waarschijnlijk een clausule die het, althans in theorie, mogelijk maakt dat elke staat zich uit de EU kan terugtrekken.
Dat zou voor Nederland een goede zaak zijn. Nederland betaalt jaar in jaar uit veel geld aan die EU en dat bedrag wordt door de uitbreiding alleen maar hoger. Het heeft geen enkel voordeel om "Kampioen-betaler" te zijn.

Het lijkt bijzonder nuttig om voor een eventuele uittredingsmogelijkheid nu reeds gegevens te verzamelen en te onderzoeken wie er allemaal aan een dergelijk project mee willen werken.

Zo lang zich nog geen duidelijke (libertarische?) organisatie daarvoor heeft gevormd, kunt u gegevens en ideeën sturen naar info@libertarian.nl .We zullen ze verzamelen en beschikbaar stellen aan het eventuele project.

De volgende derde donderdag MeerVrijheid Bijeenkomst is al op 16 oktober.
Reserveer al vast in je agenda.