Ten minste dat moet bijna wel. Immers gisteren schreven we dat om de heersende woningnood op te heffen, er maar één methode is. Namelijk om een hele troep regels en wetten af te schaffen. Naar een libertarische samenleving.

Laat ik nu gisteravond op de TV zien dat Sybilla Dekker schrok van het lage aantal nieuwbouwwoningen en dat ze dat drastisch zal veranderen. Hoe? Door het afschaffen van regels en wetten.

Dat kan geen toeval zijn!! Dat advies moet ze wel hier hebben gelezen!

1 REACTIE

  1. En zijn er echt regels afgeschaft in de afgelopen 5 jaar of was het slechts lip service?

Comments are closed.