Bij de verkiezingen in Californië op 7 Oktober is naast Arnold Schwarzenegger ook een "echte objectivist" kandidaat.
Logan Clements heeft een volledig objectivistisch programma.

Hoewel hij veel positieve commentaren krijgt, lijkt de kans dat hij zal winnen, erg klein.
Maar het allerbelangrijkste van deze escapade is toch de grote publiciteit die het objectivisme er door krijgt. Dat is net als met de Libertarische Partij. Ook die hebben het nog nooit gebracht tot een overweldigend stembusresultaat. Maar ondanks dat is de LP misschien toch het instrument geweest waardoor het libertarisme het meest bekend geworden is. Ook veel libertarische tegenstanders van een politieke partij geven dat toe.

Omdat de kans klein is, is Logan Clement ook bezig met het voorbereiden van een
"Objectivist TV Show". In uitzendingen van een half uur wil hij dan personen laten zien die iets positiefs gedaan hebben, of zich met succes om objectivistische redenen tegen de overheid hebben verzet.
Zie OBJECTIVIST GOVERNOR Logan Clements op:
http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art400

Dit project lijkt iets dergelijks te beogen als het eerder genoemde project "EMPOWERMENT" van Christian Michel. Zie daarvoor op deze HUBlog:
Topic 22 aug.: Vrijheid Werkt! Freedom Works!