Spam is een vervelend en naar verschijnsel. Dat hoeft geen nader betoog. Toch hebben veel internetgebruikers, waaronder veel libertariërs, zodanig geprotesteerd en met "vervolging" gedreigd, dat de overheid nu een grote stap vooruit kan maken om zijn invloed op het net te vergroten.

Dinsdag schijnt er in de Tweede Kamer een voorstel van de PvdA, van Dam, aangenomen te worden dat een boete van 4500 euro bepaalt voor het sturen van een "ongewenste mail".
Internet gebruikers halen daardoor de overheid in huis. De mogelijkheid voor controles van de overheid worden vergroot. De mogelijkheid van een internet belasting en/of het betalen van een bedrag per gestuurde e-mail ook.

Het einde is nog niet in zicht, en de grote vraag is of libertariërs en anderen die een vrij internet op prijs stellen, nog wat kunnen doen.

Komt er nu ook een boete voor elk ongewenst papier, folder, dat er in mijn brievenbus terechtkomt? Waarschijnlijk een hogere boete, want al die papieren kosten ook nog eens onnodig verbruik van bomen!

Ook nog een mogelijkheid is het beboeten van ongewenste telefoongesprekken! In het vervolg eerst vragen of je iemand mag opbellen?