"De Jonge Fortuynisten (officiële jongerenorganisatie van de Lijst Pim Fortuyn) vinden het voorstel van minister Remkes om de subsidies aan politieke partijen te koppelen aan het aantal partijleden in plaats van aan het aantal kamerzetels ondemocratisch."

Dit volgens Alexander van Hattem Vice-voorzitter
bestuur@jongefortuynisten.nl www.jongefortuynisten.nl

Of de ene manier of de andere manier van subsidie verstrekking aan politieke partijen meer of minder "democratisch" is, is niet zo belangrijk. Voor de beide door Alexander genoemde methodes is op de een of andere manier wel een meerderheid te versieren.

Belangrijk is echter dat het immoreel is.
Geld dat aan de belastingbetalers is onttrokken, wordt verdeeld onder de machthebbers die bepaald hebben dat dat geld geïnd moest worden. Geld dat de meeste betalers liever ergens anders voor hadden gebruikt.

Maar extra immoreel is nog dat dat geld wordt gebruikt om meningen uit te dragen waar het slachtoffer het helemaal niet mee eens is, Geld dat een LPF aanhanger betaalt wordt bij voorbeeld gebruikt om de SP verder uit te breiden.

De libertarische opvatting is: Geen belastinggeld naar politieke partijen. En ook niet verkapt naar hun studiebureaus of dergelijke.