Tot mijn verrassing ontving ik vanavond van Mary Lou Seymour, in het kader van haar "libertarische actie van de week", een actie die aansloot bij ons stukje over Vrijheid van Meningsuiting van heden morgen.

Haar titel is: “Celebrate Banned Books Week.
Dit is in Amerika kennelijk een actie die elk jaar in de laatste week van september gehouden wordt.

We vermelden dit hier vanwege de toevallige samenloop, en om u meer gegevens te verstekken over de viering, de geschiedenis en de consequenties van deze actie.

U kunt deze uitgebreid lezen op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL in het artikel van 23 September 2003 :
Celebrate Banned Books Week Van: Mary Lou Seymour

U vindt daar ook uitgebreide verwijzingen naar andere sites over dit gegeven.