Op 3 augustus citeerden we uit de NRC in ons commentaar op deze HUBlog: (zie daar)

De bekendheid van het Nederlandse volk met zaken die de EU betreffen, is bedroevend, Zoals:

-65 % weet niet dat er aan de nieuwe bevoegdheden van Brussel wordt gewerkt.
-65 % weet niet dat Nederlandse parlementariërs daaraan meewerken.
-79 % weet niet dat de concept nieuwe Grondwet nog gewijzigd kan worden.

Wat moet je dan denken als nu gepubliceerd wordt dat 80 % vóór een referendum over die EU-Grondwet is?
(Blijkt uit een "belevingsmonitor" die door het kabinet gehanteerd wordt)

Dan bestaat minimaal de helft van deze "stemmers"(?) uit personen die er niets of onvoldoende van af weten. Dat betekent dat de uitkomst vooral gebaseerd zal worden door het gemanipuleer van de politici en degene die zijn stelling op de meest charmante manier kan overbrengen op de massa.
Van objectieve beoordeling van de inhoud is duidelijk geen sprake.

Blijft natuurlijk ook nog de vraag wat het voor zin heeft een referendum te houden als dat toch niet bindend is?
De politici trekken zich toch niets van het volk aan. Alleen maar als er gestemd moet worden voor hun eigen baantje.

Hoeveel mensen zouden wij nu kunnen overtuigen om NEE te stemmen, met als argument: "Als we eerlijk zijn, moeten we zeggen dat we niet weten waarover we stemmen en wat de consequenties daarvan zijn".

Zelfs al zouden de politici toch hun eigen zin doen, dan nog is een groot aantal NEE-stemmers een "teken". En het kan een goede opstap zijn voor het referendum of petitie voor het uittreden uit de EU.

Zie ook http://www.free-europe.org