Aan de WAO en allerlei andere voorzieningen wordt zwaar getornd. Dat past ook in het libertarisch beleid. In een libertarische samenleving zou de WAO (en nog veel meer) inderdaad worden afgeschaft.

Maar dat is maar één kant van het proces. Want er is echt wel behoefte aan een dergelijke voorziening. We willen alleen niet dat die door een onbetrouwbare overheid wordt verstrekt. Je ziet nu wel, dat de afspraken, regelingen, gewoon met voeten worden getreden. De regels worden gedurende het spel gewoon veranderd!

Wij willen dat er voor dergelijke voorzieningen mogelijkheden komen op de vrije markt. Verzekeringsmaatschappijen zullen dan zeker in die behoefte gaan voorzien.
Ze zullen meer variaties aanbieden tegen een lagere prijs.
En zij kunnen niet een contract zo eenvoudig breken als de overheid dat doet.
Dus geen WAO, maar een VAO, een VERZEKERING voor ArbeidsOngeschiktheid.

Misschien moeten libertariërs veel meer wijzen (en bewijzen) op het betere alternatief dat de vrije markt biedt. Door de indruk te wekken dat wij alleen maar "tegen" al die subsidies zijn, zouden we wel eens te veel angst voor het libertarisme kunnen oproepen.