Ik ben al vele jaren gewend dat sommige mensen mij "links" noemen en anderen zeggen dat ik "Rechts" ben.

Ik heb daar altijd een beetje moeite mee, omdat in mijn ogen links te maken heeft met socialisme, en rechts met fascisme. Maar fascisme is "nationaal-socialisme".
In ieder geval komen beide stromingen neer op het inbreuk maken op de persoonlijke vrijheid van ieder individu.

Het is daarom ook beter om niet meer te verklaren dat het Libertarisme het met een aantal zaken in het socialisme eens is, en bij voorbeeld op economisch gebied eens is met het conservatisme. Veel beter is, zoals Carla Howell dat onlangs stelde:
Zeg dat het Libertarisme de volledige individuele vrijheid voorstaat, en dat op het ene terrein de socialisten het met ons eens zijn, en op andere gebieden zijn de conservatieven het met ons eens. Maar zowel socialisme als conservatisme zijn niet consequent.

De fouten in het linkse socialisme vallen waarschijnlijk meer op. Daardoor lijkt het alsof daar vanuit het libertarisme sneller op gereageerd wordt. Gevolg dat je dan voor "Rechts" uitgemaakt wordt. Voor iemand als Peter Siebelt, die zich gespecialiseerd heeft in de linkse organisaties, geldt dat dan in versterkte mate. Als bij voorbeeld Peter schrijft tegen organisaties als de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), wordt dat dan ook niet eens meer opgemerkt.
En ik dacht dat je die clubs toch wel aan de rechtse kant kunt classificeren?

Het afkeuren van elke inbreuk op de individuele vrijheid, door wie dan ook, is goed. Het goedkeuren van welke inbreuk dan ook, is slecht. En beide handelingen hoeven natuurlijk niet op elk moment gelijktijdig plaats te vinden.