Meer geld voor politieke partijen

Aschwin schrijft ons:
DEN HAAG – De landelijke politieke partijen krijgen meer geld te verdelen. Is er nu nog 10 miljoen euro aan subsidie beschikbaar, straks wordt dat 15 miljoen. Dat heeft minister Remkes (Binnenlandse Zaken) vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven.
De subsidie wordt in de toekomst mede afhankelijk van het aantal leden dat een partij heeft. Nu krijgen partijen nog geld op grond van het aantal kamerzetels.
Verder worden de regels voor de besteding van het geld soepeler. Partijen mogen de subsidie ook gaan gebruiken voor verkiezingscampagnes en werving. De ruimte voor giften en sponsoring wordt daarentegen beperkt. Partijen hoeven nu alleen giften boven 4500 euro openbaar te maken. Dat wordt straks 2000 euro, als het aan Remkes ligt.
——
Los van het feit dat dit in strijd is met alle fatsoen gedurende bezuinigingen op de zorg en dergelijke, wijzen we ook nog eens op de immoraliteit. Je belastinggeld wordt op die manier gebruikt voor propaganda voor zaken waar je het niet mee eens bent!