Bush vindt dat zijn optreden in Irak erg succesvol is gezien het aantal toegenomen terroristische aanslagen!

Dat sterkt hem om er nog harder tegenaan te gaan. Hoe meer aanslagen, hoe succesvoller!

Good boy, hit them hard! Yeah.

Doet me denken aan de standaard redenatie van overheidsdienaren:

als het beoogde doel van een wet niet (goed) wordt gehaald,

dan is dat een teken dat de wet nog strenger moet worden.

Als veel (belasting)geld niet werkt, dan moet je er meer (belasting)geld tegenaan gooien!

De allereerste vraag, of de wet wel goed/principieel is, of dat we wel in Irak moeten zijn, wordt zelden gesteld, behalve dan op deze site.

Oja, laten we meteen een wet maken die massavernietigingswapens in Irak verbiedt,

dan zullen die wapens eindelijk vanzelf gevonden worden! Ja toch?

U kunt genieten van de ‘grote prestaties’ van George Bush op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL op NEWS van 28 oktober: http://www.libertarian.to

Bush´s achievements

1 REACTIE

  1. Ja, wie weet lukt het Bush. Amerika kan natuurlijk niet verliezen. Als je redeneerd zoals Stalin, Mao of Hitler, stellen de huidige aanslagjes niets voor. Amerika kan makkelijk nog honderden jaren in Irak aanwezig blijven. Natuurlijk wil ik geen vergelijking maken tussen Bush en deze bovengenoemde heren, maar het geeft aan dat Amerika het algemene belang boven het individue stelt. Ook is het een goed voorbeeld van het geloof in de maakbare samenleving.

    Je kan moeilijk zeggen dat Amerika bezig is uit zelfverdediging. Wel gebruiken ze het voorzorgsprincipe. Iets wat iedere democratie tegenwoordig omarmt. De gevaren van het voorzorgsprincipe worden zelden goed onderzocht of meegewogen in beslissingen. Men handelt op het gevoel dat er iets moet gebeuren. Zo is het ook met de klimaatsveranderingen.

    Laat ik voorop stellen dat de val van Sadam een goede zaak is. De vraag is echter of het in het belang is van de Amerikaanse bevolking. Zie het volgende artikel hierover:

    http://www.harrybrowne.org/

Comments are closed.