Uit een enquête onder de rechterlijke macht bleek dat 75 % van de rechters voorstander is om softdrugs te legaliseren. En 25 % wil zelfs ook harddrugs legaliseren.

Dat zou een teken voor de overheid moeten zijn om dat eens echt serieus te overwegen. Maar dat gebeurt niet.
Daar zijn (minstens) twee redenen voor:
1. Door het verbod op drugsgebruik, en dus de fabricage en de handel, heeft de overheid een machtsmiddel om allerlei controles op de burgers uit te oefenen.
2. Datzelfde geldt voor politici in andere landen, en die houden elkaar aan afspraken om de verboden te handhaven. Zo wordt het eerste punt zwaar versterkt.

Verschillende personen in de media beweerden dat de rechters tot die uitspraak gekomen zijn, omdat er zoveel drugsgevallen zijn, dat ze de hele rechtsgang verstoren.
Dit zou een praktische reden zijn. Door de politici weer eenvoudig te pareren door te zeggen dat er dan maar wat meer geld in de controle en dergelijke gestopt moet worden.

De enige juiste manier om drugs te legaliseren, ontlegaliseren, is op morele gronden. Namelijk het (libertarische) uitgangspunt dat IEDER mens recht heeft op zijn eigen leven, en dus ook zelf moet kunnen bepalen wat hij/zij wel of niet eet, dringt, snuift of wat dan ook.

Alleen op basis van dit morele argument zouden de rechters de overheid moeten overtuigen dat die overheid immoreel bezig is met haar inbreuk op de vrijheid van ieder persoon.
Daardoor is de overheid de bron van een groot deel van de misdaad.
_*_*_*_
Meer over drugs o.a. op:
http://www.libertarian.nl/topics/rechtspraak_en_straf.html#4
Voor de overeenkomst met "roken" zie ook:
http://www.forces-nl.org/

8 REACTIES

  1. niet legaliseren. Het buitenland zou ons uit de europese unie knikkeren omdat als nederland het legaliseert nederland een land van drugsbaronnen wordt zo kunnen ze vanuit nederland het naar het buitenland verzenden waar het niet legaal is

  2. Reaktie 1: Als een Duitser in Duitsland gepakt wordt met wied, verteld hij dat hij het in Nederland heeft gekocht, en hij heeft het van een turk of rus gekocht.

    Dit doet hij om zijn dealer niet te verklikken, dit heeft tot gevolg dat de Nederlanders gewoon het drugsland genoemd wordt.

    Reaktie 2: Als de wied illegaal wordt verbouwd, wordt hij steeds sterker, en er worden, (net als bij de veehouderij), stoffen toegevoegd die de groei stimuleren, en schadelijk zijn voor de gezondheid, als het in de zon op normale grond zou groeien, is dit toch veel beter! En het zou beter smaken!

  3. Het argument dat ieder vrij moet zijn te bepalen wat hij consumeert is een zeer goed argument. Een ander en soms effectiever argument om tegenstanders van legalistaie te overreden is hen attent te maken op het grote aantal moorden binnen het drugsmilieu dat het verbod op drugs veroorzaakt.

Comments are closed.