In Hyde Park (USA) worden op 15 november de ‘Four Freedoms Awards’ weer uitgereikt aan een vijftal personen. Het is de bedoeling dat de uitreiking in 2004 in Nederland, waarschijnlijk in Middelburg in begin mei, zal plaats vinden.

Deze ‘Vier Vrijheden Award’ is een belediging voor de vrijheid.

De vier vrijheden zijn voor het eerst zo genoemd door de Amerikaanse President Delano Roosevelt in zijn toespraak tot het congress op 6 januari, 1941.

Daarna is het een prijs geworden die politici aan elkaar geven, meestal met verhalen erbij over hoe goed de ‘staat’wel is.

Met twee van die vier bedoelde vrijheden kunnen we geen bezwaar hebben.

1. Vrijheid van Meningsuiting.

2. Vrijheid om God te vereren op je eigen manier.

(Geen bezwaar als vrijheid van een ander niet wordt aangetast, zoals bij het besnijden met geweld van jonge meisjes.)

Maar die andere twee zijn minimaal contradicties in zichzelf, en zeker machtswerktuigen in de handen van politici.

3. Vrijwaring van Gebrek.

Dit geeft een eindeloze claim op van alles wat ik niet heb, maar graag zou willen hebben. Ik heb nu eenmaal altijd gebrek aan geld, tijd, enz. Mijn (en uw) wensen zijn eindeloos. Vrijwaring van gebrek is onmogelijk. Maar de politici kunnen het wel allemaal ‘beloven’!

Maar nog belangrijker is dat als de wensen van mij vervuld ‘moeten’ worden, (door de overheden), gaat dat altijd ten koste van anderen die het moeten leveren.

4. Vrijwaring van Vrees.

Hiervoor geldt hetzelfde als voor nummer drie. Alleen is de onmogelijkheid hier nog duidelijker. Denk eens aan angsten om ziek te worden, je geld of je vrouw te verliezen,

De Four Freedoms Award is een manipulatie-instrument voor politici.

————

De toespraak van Delano Roosevelt kun je vinden op:

http://www.libertynet.org/~edcivic/fdr.html

1 REACTIE

  1. Jij bent tegen het besnijden jonge meisjes maar ook tegen de vrijwaring van gebrek en vrees.

    Voor de meisjes gebruik je het correcte criterium om dat af te wijzen: het gebruik van geweld.

    Het komt mij voor dat je dat criterium ook dient te gebruiken wanneer je het hebt over gebrek en vrees – je hebt het recht gevrijwaard te worden tegen het feit dat het gebrek, de ziekte of de dood van je partner veroorzaakt wordt door geweld.

    Anders hol je het niet-agressieprincipe uit.

Comments are closed.