Het Amerikaanse project FSP heeft gisteren een belangrijke stap voorwaarts gemaakt.

De opzet van dit project is om in een bepaalde staat zoveel libertariërs te krijgen, dat ze gewoon via het legale systeem naar een minimale staat toe kunnen kiezen. Daarvoor denken ze 20.000 personen nodig te hebben.

De eerste stap was om meer dan 5000 geïnteresseerden te vinden, en ondertussen te studeren welke staat het meest in aanmerking zou komen. Op dat moment zou dan gekozen worden welke staat het doel wordt.

Deze fase is dus nu afgesloten, gekozen is voor New Hampshire.

Het persbulletin hierover kunt u vinden op:
http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art406

In Europa loopt een dergelijk project: "European Freestate Project", EFP.
Meer hierover op deze HUBlog: 29 juni en 3 augustus, of op de site:
http://www.europeanfreestate.org

In deze groep wordt ook bestudeerd of een vrije "provincie", of vrije stad ook tot de mogelijkheden behoort. OP de site van EFP kun je inschrijven om in de (interessant) mailings te worden opgenomen.

Interessant om deze aanpak te hebben naast de acties van
FREE EUROPE, http://www.free-europe.org