Om D66 mee te krijgen om een soort "meerderheidsregering" te vormen, hebben de andere partijen natuurlijk een aantal stokpaardjes aan die D66 aangeboden. Het resultaat is de huidige regering.

De "gekozen burgemeester" is er één van die stokpaardjes. Dus nu besluit de regering dat we dat zullen gaan invoeren. En wel meteen, in één klap, in 2006.

Alle tegenwoordige burgemeesters zullen dan ontslagen worden.
Kan dat nu zo maar ineens? Is dat contractbreuk van de overheid of niet? Hebben ze gezorgd voor een goede afvloeiingsregeling en gouden handdrukken? Wat zegt de vakbond van burgemeesters hierover?

In de deskundige analyses over deze procedure kun je lezen dat de consequenties van dit besluit helemaal niet goed geanalyseerd zijn! Hoe alles dan moet gaan werken. Een burgemeester met meer macht. Die moet hij wel krijgen, want "anders kan hij geen campagne voeren". Uiteraard campagne voor zichzelf!!
Je krijgt dan inderdaad meer "volksmenners" dan "burgervaders"!

Het schijnt zelfs zo te zijn dat om dat door te voeren de Grondwet (de Nederlandse) moet worden gewijzigd! En, weet je nog, daarvoor moet het parlement ontbonden worden.

En dat alles moet in één klap bij de verkiezingen in 2006 gerealiseerd worden. En dat samen met een nieuwe grondwet voor de EU waarvan ook 80 % van de kiezers ook geen verstand heeft.

Geen wonder dat alles wat de overheid doet, fout gaat!.