Dit ‘barbaarse metaal’ trekt altijd bijzonder veel aandacht. Door de eeuwen heen is het steeds een waardevol bezit gebleken. Zelfs al varieerde het enorm tegen de waarde van steeds minder waard wordend (papier)geld.

Toen goud enkele maanden geleden op $ 350 per (troy) ounce stond, informeerden we in deze HUBlog dat de Sovereign Society een signaal gaf dat de (papier)prijs voor goud hoogstwaarschijnlijk zou stijgen.

Dat gebeurde inderdaad tot $ 392. Toen hebben we hier ook gewaarschuwd dat er wel een reactie zou komen. En daar zitten we nu inderdaad in. De prijs is nu omstreeks $370. Dat betekent dat er een nieuwe ‘kans’ zou kunnen komen om goud (bij) te kopen op $350.

Maar, net als in andere markten, gaat er nergens een bel luiden als er weer een dieptepunt (om te kopen) is bereikt! Het is dus de vraag of de prijs nog ooit zo laag wordt en of de huidige $ 370 straks niet belachelijk laag zal blijken.

‘Deskundigen’ voorspellen dat nog dit jaar de prijs naar $ 400 zal gaan en in 2004 gemakkelijk de $ 500 moet halen. Zelfs worden in de nabije toekomst prijzen van $1000 en $ 2000 genoemd. Maar ook die profeten eten brood.

Wij geven hier deze meldingen door om u er eventueel van te laten profiteren. Een oriëntatie op goud kan bovendien erg nuttig en leerzaam zijn om te begrijpen wat er met het papiergeld gaat gebeuren.

Zeker nu alle regeringen meer geld uitgeven dan ze ontvangen. Vooral Amerika werkt met enorme tekorten; o.a. om de oorlog te financieren. Maar ook binnen de EU zien we de landen met tekorten werken. Frankrijk en Duitsland zijn zelfs bezig contractbreuk te plegen door zich niet te houden aan het ‘in marmer gebeiteld’ Stabiliteitspact!

Allemaal tekenen die er op wijzen dat het wel eens heel verstandig zou kunnen zijn om (een deel van) je spaarcentjes in goud te stoppen!

Op de MAIN pagina van LIBERTARIAN INTERNATIONAL kunt u een grafiek vinden die de dagelijkse goudprijs over het afgelopen jaar weergeeft. Zie:

http://www.libertarian.to

Zie ook een interessant (kort) artikel van Richard Russell van 12 oktober op de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL:

Gold, Talking Fundamentals:

http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art418

13 REACTIES

 1. In tijden van recessie stijgt de goudprijs altijd. een daling van de goudprijs kan een indicatie zijn van economisch herstel.

  In vroeger tijden, toen er een gouden standaard was, daalden de prijzen (die aan goud gekoppeld waren) dan ook tijdens een recessie. Zodoende kon de economie zich sneller herstellen omdat de consumptie op peil bleef en investeringen goedkoper werden.

  In tijden van economische groei stegen de prijzen dan weer (in goud gemeten)

 2. Is het verstandig gebruik te maken van een goudrekening van b.v. de ABN-AMRO.

  Ik begin pas met het opbouwen van een ‘kapitaal" en heb onlangs het boekje van Harry Bronwe gelezen.

  Hij adviseerd een kwart van de investeringen te beleggen in goud (munten). Mij leek een rekening bij de ABN ook wel handig.

 3. Bijkopen van iets tijdens een neergang heeft alleen zin als op het op de lange termijn het meer waard word.

  Als je echter naar de grafieken kijkt waarnaar Hubert verwijst kijkt zie je dat goud bv over een termijn van 10 jaar gelijk is gebleven en gecorrieerd voor inflatie zelfs gedaald!

  Kijk je echter naar nog langere grafieken dan zie je hetzelfde: goud houdt net de inflatie bij maar meer ook niet. Met name voor iemand die nog jong is heeft het dus weinig zin om in goud te beleggen (ook niet als bescherming).

  Speculatie is weer een ander verhaal maar hier geldt weer dat empirisch onderzoek uitwijst dat zo goed als niemand consistent de markt kan verslaan, zeker wanneer ook naar de transactiekosten en belastingnadelen wordt gekeken.

  Om over de "psychologische" kosten maar te zwijgen….

  Goud is een uitstekende beschermer tegen inflastie maar een uitstekende beschermer tegen inflatie is niet noodzakelijkerwijs goud….

  Veel libertariers die goud als belegging aanprijzen hebben hier doorgaans zelf belang bij omdat ze in de handel van gouden munten ziten (zie Lew Rockwell.com) of ze geen objectief afstand kunnen nemen van hun twijfelachtige theorieen over de conjunctuurcyclus (zie wederom Lew Rockwell.com).

 4. Beste Aschwin,

  Ik vind je reactie interessant, wat zie jij op dit moment dan als een goed alternatief? Wat m.i. positief is voor goud en zilver is dat de prijs zo’n beetje lager is dan de kostprijs om het uit de grond te halen, en dat de geldcreatie enorm toe neemt, en dat er waarschijnlijk wel een (overheids-)gemanipuleerde goudmarkt is (zie bijv. http://www.gata.org). Bovendien is de fysieke voorraad heel erg klein (als een ABP al 0,5% van haar vermogen in goud zou stoppen zou de marktprijs al omhoog schieten).

  De prijzen kunnen toch bijna niet lager zou je zeggen.

 5. DEEL I

  Er werd mij gevraagd om op Ashwin te reageren. Ik doe dat een voorlaatste keer onder het motto “wat baten kaars en bril, als de uil niet zienen wil?”.

  Ik verzoek Ashwin mij te willen verontschuldigen dat in wat volgt, ik misschien te scherp ben. Ik ben een oude man die het moe word/t om altijd opnieuw te moeten uitleggen hoe het warm water dient uitgevonden.

  Aschwin kijkt naar wat het gele spul in het verleden gedaan heeft en stelt dan dat empirisch onderzoek uitwijst dat zo goed als niemand de markt consistent kan verslaan. Vervolgens stelt hij dat goud niet de enige inflatiebeschermer is om dan goldbugs te verwijten zelf belang te hebben bij de handel in goudenmunten. Ondertussen heeft Ashwin gesteld dat het voor iemand die nog jong is weinig zin heeft om in goud te beleggen.

  Ashwin gaat er dus van uit dat wat zich in het verleden heeft voorgedaan zich ook in de toekomst zal voordoen. Is dat zo?

  Ik kan misschien wel aanvaarden dat goud niet de enige inflatiebeschermer is, maar Aschwin dient dan ook te aanvaarden dat goud meer is dan een inflatiebeschermer. Zo bijvoorbeeld heeft goud een functie ingeval van algemene financiele onrust. Ingeval van zo een onrust hebben de zogenaamde inflatiegebonden obligaties enkel de waarde van het papier waarop ze gedrukt zijn. Remember Russia 1917! Ha, ik spreek mijzelf tegen want ik zei in de vorige paragraaf dat de geschiedenis zich niet herhaalt.

  Aschwin bekijkt goud als een korte termijn belegging (zie zijn gebruik van de woorden ‘speculatie’ en ‘consistent verslaan’ – zie ook zijn ontmoediging voor iemand die jong is om in het spul te beleggen).

  Na de drie actualiseringen van verleden week volgt hierna een stuk van vijf jaar terug dat zich aan het materialiseren is. Als ik jong was, dan zou dat mij zeker aansporen om in het spul te beleggen. Bovendien als ik nu nog jong was, dan had ik een beroepsinkomen en dus geen nood aan interesten (een van de veelvuldig gehoord verwijt aan het spul is dat het geen interest opbrengt) en kon ik dus wachten tot de profetie zich volledig materialiseert. Ik schrik er niet voor terug dit woord ‘profetie’ te gebruiken, na al de “scheldwoorden” (de lezer begrijpt wel in wel de vriendelijke zin waarin ik dit substantantief gebruik – ik, oude man, heb dat mijn hele leven lang gehoord) die Aschwin in zijn boodschap gebruikt.

  Nogmaals: Aschwin, gij zijt mijn vriend, maar ik kon niet nalaten om op ironische wijze met u van mening te twisten. A=A.

  Dit van een andere vriend:

  Probleem is dat er géén kat verstaat dat "FREEGOLD" gelijk is aan goud dat leeft in een VRIJE GOUD MARKT !

  Vermits ze allemaal er heilig van overtuigd zijn dat we in een vrije goud markt leven en dus niet kunnen vatten dat dit niet het geval is !!!

  .

 6. DEEL II

  Ook dit van hem:

  (TIH = The Invisible Hand, uw dienaar)

  Belgian (10/15/03; 03:10:14MT – usagold.com msg#: 110413)

  @TIH – FREEGOLD

  Many keep on struggling with the definition (understanding) of what exactly "freegold" means.

  Freegold is Gold that is trading in a FREE GOLD MARKET…market….MARKET.

  Most are convinced that Gold is trading freely within a gold market that they consider free. We can all buy and sell physical gold, can we !? Yes you can ! But…

  The reason WHY we can buy/sell, physical gold (in homeopatic quantities) is because we prefer to trade paper gold above physical gold !!!

  We have been "conditioned" into paper gold bugs by the perfidious monetary system. Gold imprisonment has been made very convenient.

  The illusion of the virtual free gold market can live on for as long as there remains physical gold available for those contrarian sceptics that barbaricly keep on preferring physical above paper. That’s why a minimum of physical gold must remain available under all circumstances as to not provoke any rush from paper gold into physical gold…

  As to keep the *illusion* of freegold in a free gold market, alive. Paper gold IS Unfree gold. Paper gold can ALWAYS remain managed, because there will always be more than enough paper available under any circumstances…and the necessary homeopathic amounts of Physical, as well.

  TIH, try to argument understandably why your questionaires should "de-paperize" themselves before the paper circus defaults Big way. Wish you all the luck possible with your endeavors.

  Ten slotte dit van hem (POG =Price of Gold):

  Goldbugs aanvaarden de bewijzen van goudprijs-manipulatie op een zéér dubbelzinnige wijze : Ze willen best geloven dat POG gemanipuleerd wordt op konditie dat POG dan wel zal exploderen en hun papier-gokwerk zal doen stijgen in prijs.

  Snappen WAAROM POG bevroren is in een onvrije markt is te vermoeiend, zodat hun orientatie naar fysiek goud steeds zal uitblijven.

  Het is exactamente deze intrinsieke luiheid-domheid van de massa die de goud-manipulatie alle garanties op slagen blijft geven totdat de manipulators zelf beslissen om te stoppen.

  Boycot de goudmarkt…en koop fysiek goud !!! Hoe krijg je dat hun in kersen(hersen)pit ?

  Zie maar hoe [die Amerikaan] maar blijft zeggen dat de euro OOK daalt !!! Daalt tov wat !!!???

  De "mens"….het grootste egotripper beest dat op 2 poten loopt.

  Amerikanen eisen zelfs géén enkel onderzoek in hun 9/11 staatsgreep.

  Het "wave the flag" doekje is dan ook toepasselijk op alles, inkluis goud-prijs-markt-kontrole voor ieders best…maar eerst en vooral voor het dollar-reserve-systeem als monetair establisment

 7. DEEL III

  En dit van vijf jaar terug van Another:

  http://www.usagold.com/Gold

  8/10/98 Friend of ANOTHER FOA)

  (Editor’s Note: Please read what’s below carefully. This is an extraordinary analysis from the Friend of ANOTHER at a time of much confusion and uncertainty in investment/currency markets. We are told at the outset that the largest pro-gold groups — the Europeans and the Gulf states — want a world currency "not subject to the performance of the American economy." In other words, a currency not tied to American treasury obligations, or the perspicacity of any other nation for that matter. That currency for those of us who have reached for the deeper truths of economy is called gold. As an American, I must say that I have never seen the concept of American hegemony explained in quite the same way before. Perhaps, my eyes were closed. I keep getting this feeling that Americans must necessarily begin to understand a new role for this country in a rapidly changing international political and economic environment — a role for which our political and economic institutions appear ill-prepared. I will not be so presumptuous as to explain what the Friend of ANOTHER is saying, I will let you read for yourself. I do not think it could be said any better than Friend of ANOTHER says it. The fact that his analysis implies how one should design one’s portfolio is a happy side benefit. (JA, DIT IS EEN GOUDHANDELAAR, CENTENNIAL PRECIOUS METALS IN DENVER, DIE DAT SCHRIJFT, SO WHAT?))

  Michael Kosares,

  It has taken some time to send this, but now I can also offer my thoughts to your questions.

  Your statement: "As a matter of long term policy, do you believe that ECB will "sell" gold to defend the Euro or "buy" gold to defend the Euro? Each of course would entail a different course of action with respect to reserves of the new national bank. Along these lines,will ECB buy gold from its member treasuries, or will it simply force them to transfer it to ECB coffers if needed to defend the Euro? I am prompted to ask this question in view of your assertion that there will be much selling of Euros to defend the dollar. If the Euro, as you suggested, is being printed to buy dollars isn’t this just another manifestation of the U.S. exporting its inflation? It appears to me that the Euro will need to be defended — and not with dollars — but with gold! "

  Michael, I believe the most difficult part in understanding the modern gold market is overcome by seeing all the various political factions involved. Essentially and basically, the largest pro gold groups are those who want a world currency that is not subject to the performance of the American economy. At this moment and in this period of economic history, all currency reserves held by foreigners (non-Americans) is a debt of the US Government and by extenuation through tax collection, a debt based on the ability of the American economy to function profitability!

  In essence, America has told the world that as long as the business of this country is functioning, your wealth, as represented in Marks, Yen, Pesos, etc. is backed with performing US debt. It’s like saying, "as long as your neighbor, next door, does not loses his job, you will not lose all your money! Most people would be surprised at how clear this is, outside the USA sphere of influence. This, the largest of the pro gold group, is largely made up of countries with economies that have no need to sell most of their production to the US. The business of these communities would not totally fail without the American engine. Yes, they would slow down, but not collapse, as trade with other countries would continue. To add what was said before: If your neighbor loses his job, you can still trade with the other people in the town, as long as the currency system is not based on your neighbors debts!

 8. DEEL IV

  This group, made up of much of Europe and the Middle East, is not looking for a return to the old Gold Standard, but perhaps something far better. They do not see any advantage in holding the currency bonds of one country, as a reserve asset of future payment, over holding physical gold as a reserve asset in full payment. The fact that the debt reserve asset pays interest is little more than a joke in these banking circles. Any paper currency, the dollar included, can fall in exchange value against your local currency far more than the interest received! In today’s paper markets, the only true value in exchange reserves, held by a government as currency backing, is found in it’s effectiveness for defending the local currency from falling against other currencies. In other words, use the reserves to buy your countries money. But, this is a self defeating action as sooner or later the reserves are used up! This fact is not lost on many, many countries around the world, as they watch their currencies plunge, lacking reserves as defense. Ask them how important the factor of earning interest on reserves is under these conditions.

  On the other hand, buying gold on the open market, using your local currency, works as a far different dynamic from selling foreign bond\reserves. This action takes physical gold off the market, and in doing so increases it’s value in dollar terms. Gold is and always has been the chief competitor with the dollar for exchange reserve status. The advantage here comes from the fact that governments do not run out of local currencies to use in buying gold, as opposed to selling foreign currency reserves to buy the local currency on the open market. Of course, the local price of gold goes sky high, however, in this action you are seen as taking in reserves, not selling them off.

 9. DEEL V

  Also, as gold begins to rise against the dollar, the local gold reserves are seen as assets of increasing value, backing the local currency. Under these conditions, with a stable currency, citizens will purchase more gold as it is seen as a positive asset. Not unlike a rising stock, everyone wants an increasing investment. Contrast this action against that in Korea, where everyone sold gold as it increased in an unstable currency!

  Basically, this is the direction the Euro group is taking us. This concept was born with little regard for the economic health of Europe. In the future, any countries money or economy can totally fail and the world currency operation will continue. What is being built is a new currency system, built on a world market price for gold. Michael, you are absolutely correct in that the USA will see a hyper inflation of it’s currency and a gold price in dollars that reflects it. Unfortunately, for most investors, the gold price rise will be sudden and also hyper fast. as it will occur just after a rapid plunge in dollar based assets including, stocks, debt and the entire banking system. This action will destroy virtually all gold based paper assets as they are also dependent on a functioning economic system. A local gold mine, in any country, must sell production to realize a profit. The contract system they deal with will not be functioning during this time. Contrary to many hopeful investor, local treasury officials will not allow miners to pay employees or buy equipment with physical gold. When the dust does clear for mining to continue, gold will be recognized worldwide as real money, and the mining of money will, no doubt, carry Extreme taxation. Stock prices of these operations, after being priced to zero, will then double or triple in price. Zero times three equals?

  Back to your original question. The Euro will not replace gold, it will evolve into a gold transactional currency. It will also price Euro gold very high, perhaps $6,000 in current dollar terms buying power. However, in actual dollar terms of the future, $30,000 US will reflect the American debt as the negative reserve asset it truly is. The ECB will have an easy time issuing Euros to buy gold from the member banks. The real political warfare will be in trying to force them to sell the gold at all, once this ball starts rolling. The Euro has, in effect already been dispersed in the form of Gold Leases not gold sales. One has only to look at the official gold holdings of most central banks to see that physical gold sales are little more than the average, with a good amount of that coming from nonEuro countries. Gold is a funny thing, it can be sold many times and pass through many countries and still remain in a CB vault. Truth Be told, some 14,000 metric/ton have been sold this way. Far more than the street thinks. Using this amount it’s easy to see how certain entities have moved off the dollar standard in the last few years. If we use a future price of $6,000+US, the move is about complete.

 10. DEEL VI

  The process: An oil country (or others) goes to London and purchases one tonn of gold from a Bullion Bank. The BB borrowed this gold from the CB (leased). The one tonn gold certificate is transferred to the new owner. The gold stays in the CB vault and the owner goes home. The CB leased this gold to the BB and expects it to be returned plus interest. The BB financed the Actual Purchase of this gold mortgaging assets of the buyer. The BB, who created the loan, then uses the cash arranged in this venture to contract with a mining company (or anyone wanting a gold/cross financing deal) to purchase production gold, using this cash to pay for it. In the eyes of the mining company, the BB just sold gold on the open market, for cash, and will purchase future production at the contracted price. The mine does not know where the gold came from, only that it was sold and a fixed cash price is waiting. Of course, most of this made more sense when gold was higher. There were thousands of these deals, structured in every possible fashion. Look to the volume on LBMA and you see where the future reserve currency is traded today!

  Now when we look at this picture, who is at risk here? The Euro CB Group still holds the physical gold and will buy it back from the new owners, if asked, using printed Euros. The new gold owner has just replaced his dollar reserves with either bargain priced gold, or Euros at an exchange rate never to be seen again! Some of this was done to buy the pricing of oil in Euros. The BB owe the CBs 14,000 tons of gold that they must collect inthe future from producers or currency speculators. And they must collect it by paying what will be a, then, ridiculous price of $300/$400US, while the world market price will be, well, a little higher.

  With Canada, Australia, and perhaps England having sold much gold to hold US$, much of the English speaking, IMF/dollar world is about to change. Any country, Japan, Mexico, etc., that has locked their future by selling most of their production to the American economy , is headed for a depression. Another is answering some of your mail questions and is also sending a letter. Will send it on arrival.

  Thanks Michael,

  FOA

  Dit is het einde – geen Deel VII meer

 11. Ik ben het met Ivo eens, dat goud zo evident bestaat, niet alleen als beschermingsmiddel, maar ook degelijk als investeringsmiddel. Goud heeft sinds 1933 de aandelen behoorlijk de inflatie bijgehouden, gem. 7.2% over de afgelopen 70 jaar (bron: Drijfhout). Veel aandelen zijn waardeloos geworden, maar goud blijft altijd bestaan, dit omdat het zeer zeldzaam is en onverwoestbaar. Aan alle papier middelen (aandelen, obligaties, deposito, goud- en zilverrekening, papiergeld etc.) kleven risico’s, omdat de een een schuld heeft ten opzichte van de ander. Met goud en andere edelmetalen is dit niet het geval. Het is het enige financieel instrument waar geen schuld tegenover staat. Het is een ‘hedge’ in zowel deflatoire als inflatoire tijden, want in barre tijden fungeert goud als monetair middel (geld) en in goede tijden als gebruiksartikel. Vandaar dat in economisch voorspoedige tijden de goud- en zilverprijzen dalen. De prijs van goud was in 1971 $35 en nu is het $372, dat is in feite een stijging van 962% in ruim 30 jaar. Dat is inclusief 18 zeer voorspoedige jaren in de jaren 80 en 90. Dus zelfs als beleggingsmiddel is het een goede keus.

 12. Het is risico m.b.t een goud- of zilverrekening is neem ik aan dat de bank die de rekening beheerd uiteindelijk niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.

  Aan zelf goud opslaan kleven ook risicos. In tijden van oorlog ben je ook niet zeker dat je het kunt meenemen tijdens je vlucht. Ook de beveiliging kan een lastig punt zijn.

  Is een goudrekening bij de ABN dan toch onverstandig?

Comments are closed.