Het valt niet mee uit de beschikbare publicaties de juiste conclusies te trekken.

Aan de ene kant lees/hoor je dat de Islam een vredelievende religie is. Aan de andere kant kun je uit authentieke citaten uit de Koran eenvoudig afleiden dat alle niet-(Islam)-gelovigen maar heidense honden zijn die moeten worden afgemaakt.

Een volgend probleem waar we vanuit onze libertarische, individualistische filosofie problemen mee hebben, is dat alle Moslims over één kam geschoren worden.

Een situatie die in de politiek niet vreemd is. Er zijn allochtonen en autochtonen. Je bent de één OF de ander. ‘En alle allochtonen zijn misdadige profiteurs’. ‘En alle Nederlanders zijn fijne mensen’.

Maar zo is het natuurlijk niet. Ieder mens is een individu en moet op zijn eigen gedrag beoordeeld worden.

Hoe moet je rekenen met het verschil tussen ‘De Islam’ en een ‘willekeurige individualistische Moslim’?

Albert Spits *) schrijft hierover:

‘Ook wij libertariërs zijn niet gevrijwaard van de reële dreiging, die voortkomt uit het islamisme. Mijn stelling zou ook zijn, alleen maar een bedreiging van welke imam dan ook, een onmiddellijke verbanning naar het land van oorsprong. Er is maar één vorm van islam, die zich verhoudt met een westerse seculiere humanistische en ook libertarische samenleving en dat is Soefi. De andere twee, Soenni en Shia zijn op termijn een enorme bedreiging voor alle andersdenkenden, vanwege hun ‘khilafa’, oftewel kalifaatstelsel, dat is koning, opperbevelhebber en geestelijk leider ineen.

In Iran en Afghanistan ziet of zag men hoe dit in het dagelijks leven aan toe gaat. Men heeft het over een vreedzame islam, maar dat is pure onzin, want zowel de soenni- als de shia-islam is nooit vredelievend geweest, dit blijkt zowel uit het verleden als uit het heden. Dreigementen van imams, geweld door terroristische bewegingen en de behandeling van andersdenkenden in alle islamitische staten tonen dus derhalve aan, dat we niet alleen met een historisch probleem te maken hebben, maar ook degelijk met een huidige.

De problemen met de Marokkaanse jongeren in onze grote steden, die zich ook voordoen in Frankrijk, België en Denemarken vallen ook onder deze noemer. Het is opvallend, dat de daders veelal Marokkanen zijn, maar de slachtoffers altijd autochtone Nederlanders.

Mocht het een simpel jeugdcriminaliteitsprobleem zijn, zoals naïeve rechtsgeleerden, hulpverleners en veelal collectivistische politici beweren, dan zouden ook Marokkanen daarvan last hebben. De impliciete boodschap van dit alles is, dat dit te maken heeft met een voortduring van een eeuwenoud religieus conflict, iets dat wij in het westen al ruim tweehonderd jaar niet hebben meegemaakt, maar ons nu via de achterdeur van een enorme moslimmigratie opnieuw tot leven wordt gewekt.

Het is te hopen dat velen, inclusief in de libertarische beweging, dit ook gaan erkennen.’

*) Albert Spits is medebestuurslid van de Frédéric Bastiat Stichting, een onafhankelijke klassiek-liberale/ libertarische denktank in Nederland.

Hij heeft uitgebreide studies over de Islam verricht.

229 REACTIES

 1. Elke religie is in principe een ernstige bedreiging voor een vrije, rationele samenleving.

 2. Albert Spits is een prima kerel, maar hij overdrijft het gevaar van de Islam. Als hij de geschieneis wat beter zou bestuderen dan zou hij zien dat de soep niet zo heet wordt gegegeten.

  Maar helaas, ook de geschiedenis wordt verdraaid door historici die een schande voor hun vak zijn, en de feiten aanpassen aan dibieuze politieke agenda’s. Pas daar voor op Albert en Hub. De meesten die zich als "onafhankelijk" historicus voordoen zijn kwade lieden met verboren agenda’s.

 3. Ik begrijp de reactie van Niek helemaal. Hij is bang dat de angst voor de Islam de xenofobie aanzwengelt en dat is ook het dilemma van veel politieke partijen. Vandaar hun zwijgzaamheid ten aanzien van de inhoud van deze religie. Het is in het westen zo, dat we pas recent te maken hebben met een religie, die eigenlijk ongewijzigd is sinds haar bestaan. De jurisprudentie werd al in de Middeleeuwen vastgelegd, o.a. door Ibn Khaldoun. Daar is sinds die tijd geen verandering in gekomen. Soefi is een vreedzame stroming binnen de Islam en verhoudt zich uitstekend met onze seculiere waarden, begrip en compassie met andersdenkenden. Men moet wel bedenken, dat dit een minderheid is binnen de islam. De meeste moslims geloven in de soenni en shia-variant en ondanks allerlei bezweringen blijft het van oorsprong een gewelddadige religie, dit wordt ook telkens door islamistische terroristen aangevoerd, dat er 300 verzen bestaan in de koran, die geweld prediken tegen andersdenkenden. Het is dus een illusie te denken, dat dit zich verhoudt met een vredige religie. Islam is de enige wereldreligie, die nog steeds geen scheiding tussen kerk en staat kent en moet daarom met een grote voorzichtigheid worden aangepakt, vooral door libertariers. Wishful thinking zoals de soep wordt nooit zo heet geheten is in mijn opinie naief. De westerse beschaving, waaronder onze waarden en normen zijn pas sinds de verlichting, zo’n 200 jaar geleden tot stand gekomen en dat is ook waar wij libertariers naar moeten streven een scheiding van kerk en staat, maar ook van economie en staat, want dan hebben we het summum bereikt van een libertarische samenleving. Bovendien, de laatste multiculturalistische propaganda van ‘integreren doe je samen’ is eigenlijk in dit verband volkomen absurd, want integreren doe je niet samen, dat doet de nieuwkomer, die zich aan de seculiere liberale samenleving moet gaan aanpassen. Multi-ethnisch is voor mij geen probleem, multicultureel wel.

 4. Ik vindt dit de grootst mogelijke onzin ooit. Iemand hoeft maar minimale kennis te hebben van geschiedenis om te zien dat de Islam vredelievend is terwijl het christendom en het jodendom zich hebben gedragen als bloedige veroveraars. Kruistochten, Inquisitie, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog etc. De voorbeelden van christelijke wandaden zijn eindeloos. Noem mij eens een voorbeeld van grootschalige agressie aan de islamitische kant?

  Trouwens ik hoor mensen wel praten over de Quran maar ik vermoed dat niemand er daadwerkelijk ooit eentje heeft gezien of gelezen. Er staat namelijk geen enkele vers in de Quran die moslims beveelt om anders denkenden te discrimineren of aan te vallen. Alle verzen aangaande Jihad gaan over een defensieve oorlog (wat Jihad ook is) die gevoerd moet worden in geval dat er iemand de Islam (i.e. Palestina) aanvalt.

  Mijn advies naar nederlanders toe: Informeer jezelf beter voordat je ergens over gaat praten want jullie zijn werkelijk de meest onwetende volk over de Islam op deze aarde.

  stas [183] reageerde op deze reactie.
  anita [198] reageerde op deze reactie.
  nicky [229] reageerde op deze reactie.

 5. Als reactie op de heren Ali en Akilli over de islam. Als de ‘profeet’ Mohammed en de islam zo vreedzaam was als beide heren beweren, waarom heeft Mohammed dan 79 veldslagen geleverd, waarvan maar een defensief? Waarom hebben de moslims met geweld zoveel gebied veroverd in de 7e en 8e eeuw. Men viel Europa aan in de 8e eeuw en de kruistochten waren pas in de 10e en de 11e eeuw begonnen. Deze kruistochten waren een puur defensief middel tegen het islamitische geweld. De geschiedenis van de islam is er een van voortdurend geweld, dat tot uiting komt in de woorden: Dar-al-Islam (huis van onderwerping) en Dar-al-Harb (huis van oorlog). In de 2e wereldoorlog waren de Bosnische moslims de grootste aanhangers van de nazi’s en maakten zich verdienstelijk door in nazi-divisies als Handzar joden en Serviers te vermoorden. Duizenden hebben hierbij het leven gelaten. De recent overleden Bosnische president Alija Izetbegovic was lid van deze divisie. Deze heeft ook in 1970 een islamitisch manifest geschreven over de invoering van de sharia in Joegoslavie. Bosnische moslims o.l.v. Izetbegovic hebben in de burgeroorlog in Joegoslavie ook veel slachtoffers gemaakt onder Serviers. De handzar-divisie werd mede-opgericht door Haj al-Husseini, de latere mentor van Jasser Arafat. Deze was persoonlijk bevriend met Adolf Hitler en Heinrich Himmler in de 2e wereldoorlog. Hij heeft de dood van duizenden joden en Serviers op zijn geweten. In de jaren 1915-1922 heeft het Turkse kalifaat bijna 2 miljoen christelijke Armeniers over de kling gejaagd. Sinds de jaren 80 heeft het islamitische regime in Soedan zo’n 2 miljoen christelijke Zuidsoedanezen uitgemoord. In de jaren 90 hebben Salafisten zo’n 100.000 andersdenkende Algerijnen vermoord. Hoezo, vredelievende islam? Dat is de grootste leugen, die wordt verteld. De islam verdeelt de wereld in twee delen, dit zijn de Dar-al-Islam (huis van onderwerping) en de Dar-al-Harb (huis van oorlog). Dit geeft gewoon aan, dat de islam nooit vredelievend is geweest en het is noodzakelijk dat iedereen, dus ook moslims, dit gaan beseffen en eindelijk hun non-seculiere geloof gaan hervormen. Een soort islamitische verlichting dus.

 6. Je hoeft de kruistochten niet te rechtvaardigen door deze ‘defensief’ te noemen. Per slot van rekening ligt al die onzin ver achter ons. De enige manier om Nederlandse moslims aan te spreken is iets in de trant van: "Ja, ook aan onze kant zijn lang geleden belachelijke godsdienstoorlogen gevoerd. Maarreh, wanneer beginnen jullie nou eens met de modernisering van jullie religie, met een Nederlandse islam? Dat begint met kritisch naar je zelf kijken, lange tenen afhakken, andersdenkenden en hun kritiek serieus nemen en interne hervormingen doorvoeren. Wij kunnen daarop niet wachten, wij kunnen niet stlstaan of zelfs achteruit gaan, dat begrijpen jullie vast, want jullie zijn niet onder dwang, maar vrijwillig naar dit seculiere land gekomen. De moedigen die een islamitische Reformatie of Verlichting durven te bepleiten of bewerkstelligen, en die veelal worden uitgekotst in de eigen kring, zullen we uiteraard steunen, maar verder moeten jullie dit gevecht zelf aangaan – als jullie tenminste serieus in NL willen integreren."

 7. Waarom zou de islam in nederland hervormd moeten worden. wat voeren moslims uit dat jullie niet bevalt? Als een imam uitspraak doet over Homo’s dan is dat direkt onaanvaardbaar, terwijl er genoeg Nederlanders rondlopen die Homo’s niet kunnen uitstaan.

  Als er groep marokaanse jongeren iets uitspookt( meestal uitgeblazen door de media) vallen jullie direkt de islam aan. Er zijn genoeg Antilianen en andere bevolkingsgropen die zeer actief zijn in de criminele circuit. Waarom wordt hun relegie niet aangevallen? Integratie integratie integratie? kan iemand mij concreet vertellen wat dat inhoudt? tot hoever gaat de integratie? is het niet voldoende als ik de Nederlandse taal goed bhereers of probeer te beheersen?

  Is het niet voldoende als ik doe wat de Nederlandse wet mij voorschrijft?(niemand kan mij wijs maken dat moslims zich niet aan de regels houden)overal komen er goede en slechte mensen voor.

  En meneer spits als u oude koeien uit de sloot gaat halen dan hebben wij ook een apeltje te schillen met u(wat moslims en christenen(europeanen) in het verleden hebben uitgespookt is vreselijk. En wat de israeliers nu met de palestijnen, indiers met kashmiris en russen met chechnie uitspoken(met de wapens gemaakt hier in het "rijke en beschaafde ontwikkelde eerste wereld")is vreselijk.

  trowens profeet Mohammad had maar een offensieve oorlog gevoerd en de rest defensief (ik weet niet waar u uw boeken koopt meneer spits).

  En mevrouw de witt natuurlijk zijn wij vrijwillig naar dit seculaire land gekomen maar als jullie(de beleid makers) stoppen met het steunen van de ongewenste regimes dan waren er nu veel minder allochtonen hier. economish uitbuiten van de arme landen is ook een van grootste factoren van de de vluchtingen instroom.

 8. De reden, dat de islam hervormd moet worden is, dat deze de enige religie is, die niet geseculariseerd is. Het is niet alleen een religie, maar ook een culturele en politieke entiteit. De verschenen literatuur is zeer gedegen over het onderwerp islam, dus als de heer Hussein de moeite nam, dan zou hij boeken van Shaikh Anwar, Noni Derwish, Robert Spencer, Serge Trifkovic, Lauren Langman, Ibn Warraq, Salman Rushdie, Jamie Glazov, om maar een paar te noemen, goed doornmen. Mohammed heeft veel meer offensieve slagen gevoerd dan een. De slachting van Bani Sadr is daar een goed voorbeeld van. De reden van de ,,oude koeien uit de sloot halen" was naar aanleiding van het almaar moeten aanhoren, dat de islam vredelievend is geweest en het westen de islam hadden aangevallen via de kruistochten, dus dit moest worden ontzenuwd. Veruit de meeste moslims zijn eerbiedwaardige medeburgers, maar dat is ook het probleem niet. Het probleem is wat er vanaf de kansel wordt geschreeuwd door imams, daar storen wij Nederlanders niet alleen aan, maar het vormt wel degelijk een bedreiging voor de Nederlandse samenleving, evenals het fascisme, nazisme en communisme. De oorlog in Kashmir is een religieuze, in plaats van rustig te overleggen worden onschuldigen daar opgeblazen en vermoord door islamisten. In Tjetstjenië had men in 1995 de zelfstandigheid verkregen, maar men ging gewoon door met aanvallen op onschuldige burgers in de nabij gelegen republieken Dagestan en Ingoetsetjië. De Palestijnen hebben het aan de ex-terrorist Jasser Arafat te danken, dat ze nog in een penibele situatie zitten. Tijdens mijn tijd in Tunesië sprak men niets anders dan met walging over hem. Men had allang een eigen functionerende staat kunnen hebben, maar Arafat wilde alles hebben, zonder compromissen te sluiten. Als we het over massaslachtingen hebben zouden we even naar Algerije moeten kijken, waar 100.000 onschuldigen in de jaren 90 zijn afgeslacht door islamisten. In Soedan zijn 2.000.000 christenen vermoord door het Shari’a-regime in Khartoum. Het zou de moslims sieren door hier wat meer op in te gaan dan te blijven zeuren over kruistochten en een vreedzame islam.

 9. Bismillah hir Rahman ar Raheem

  ya Ali madad

  U bekijkt de feiten alleen maar van een kant de heer sptits. Als de islamisten is Kashmir ooit de kans hadden gekregen om te oveleggen waren ze nooit over gegaan tot geweld, 40 jaar hebben ze stil gezeten. Als de VN resoluties waren nagekomen was het nooit zo ver gekomen, maar de V N opereert alleen in het belang van het westen.

  wat bereft Jasser Arafat,(door u betiteld als ex-terrorist)hij is ooit de nobel prijs winaar geweest van vrede. U shuift alle schuld heel makkelijk aan de kant van de palesteinen maar wat dacht u van de israeliers die een mensen slager(sharon) als hun leider kiezen. Sharon de grote racist die geen kaas heeft gegeten van humanisme gaat ongestoord zijn gang en wordt ook nog volop gesteund door het westen.

  U probeert heel makkelijk de moslims zwart te maken door een aantal cijfer te noemen, maar wat dacht u van twee miljoen Joden die door hitler werden vermoord. Alle twee wereld oorlogen waren begonnen door de europeanen en wij( de gekoloniseerde landen) werden onnodig meegesleurd in de wreedheden die er toen zijn begaan. En wat dacht u van de koude oorlog die zijn front vond in de arme landen zoals vietnam en Afghanistan. Die landen hebben jullie totaal verwoest. Na de islamitische revolutie in Iran hebben de westerlingen Saddam volop gesteund om een oorlog te voeren tegen Iran. Alle massavernietiging wapen vinden hun geboorteplaats in het westen. Jullie hebben ze niet alleen gemaakt maar ook gebruikt en verpreid. Waarom er zoveel onrust heerst in Afrika is ook aan jullie te danken. De verdeel een heers theorie is nog steeds zeer populair onder de westerse leiders.

  kortom, ik heb deze bittere feiten niet genoemd om u te kleineren of de europeanen aan te vallen. dit is alleen een defensieve actie om u te stoppen met het zaaien van haat tegen de moslims door alleen maar een kantige feiten te noemen.

  en wat betreft de namen van de schrijvers die u hierboven heeft vermeld, meeste van hen zijn niet moslims en die wel moslim zijn zoals salman Rushdie, zijn door de europeanen ingezette puppits die hun boeken hebben geschreven om een onrust te zaaien in de moslim wereld.

  moge De God de beloofde messiah snel sturen om weer vrede te stichten in deze bloeddorstige wereld.

 10. Het valt mij op, dat mijn stellingen nauwelijks worden weerlegd, telkens komt de heer Hussein weer met andere zaken. Jasser Arafat heeft in mijn ogen onterecht de Nobelprijs voor de vrede gekregen, want deze man wil helemaal geen vrede, maar van geheel Israel een Palestijnse staat maken. Zijn Arabische boodschappen laten daar geen twijfel over bestaan. Jasser Arafat heeft de verkiezingen gewonnen in 1995, maar heeft daarna nooit meer verkiezingen uitgeschreven. Hij regeert over de Palestijnen als een despoot, via corruptie en nepotisme (bron: Hannan Asrawi). Verder heeft hij tientallen miljoenen dollars vergaard ten koste van zijn volk. Dit geld werd o.a. door de EU gegeven voor de verbetering van de infrastructuur (bron: Time Magazine). In de Palestijnse gebieden regeert Arafat als een absolute machthebber. Terrorisme zit in zijn bloed. Kashmir is een groot probleem, want het islamitisch terrorisme richt zich voornamelijk op de burgerbevolking, dus geen wonder dat India daar tegen optreedt. U ziet, dat zowel India als Israel beide democratieen zijn. Waar zijn de democratieen in Pakistan, Palestina, Saoedi-Arabie, Iran en Syrie? Deze landen zijn alle dictaturen. Ik heb nooit enige demonstratie gezien tegen het gruwelijke Talibanbewind in Afghanistan vanuit een islamitisch land, ook een land dat u noemt. De vrouwen werden in deze shari’a-staat ontzettend onderdrukt. Uit het Arab Development Report uit 2002 blijkt ook, waarom de Arabische en moslimwereld de armste regio zijn in de wereld. Bij deze Arabische wetenschappers is het besef ook doorgedrongen, dat er drastisch iets moet veranderen. Uit onderzoek is gebleken, dat de helft van de jeugd eigenlijk wil emigreren, omdat de toekomst er somber uitziet. Waarom hebben Oostaziatische landen zich wel weten te redden uit het koloniale verleden en de moslimstaten niet? Dit zijn terechte vragen. U roept god aan om vrede te stichten, maar het zijn de mensen, die moeten worden overtuigd. Bij ons in het seculiere westen is dat besef al lang doorgedrongen, vandaar onze welvaart en economische voorspoed. Het is frappant als mensen zoals ik kritiek hebben, deze dan meteen van haatzaaierij worden beticht, terwijl ik alleen de feiten opnoem. Dit geeft weer terdege aan, dat de islamitische cultuur eigenlijk onverdraagzaam is en geen kritiek kan verdragen. Deze wereld wordt beheerst door angst en argwaan, een zeer slechte fundering voor een succesvolle samenleving. Kritiek is heel gezond en moet juist meer mogelijk worden gemaakt, zonder dat mensen worden beticht, bedreigd of zelfs vermoord om hetgeen wat men zegt. De schrijvers, die ik noemde, zijn gedegen wetenschappers en hebben ook jaren in islamitische landen gewoond, dus hebben deze wel degelijk kennis van zaken. Voor u zou het zeer leerzaam zijn eens hun boeken te gaan lezen. Het zaaien van onrust in het Midden-Oosten is eigenlijk al eeuwen aan de gang en voornamelijk begaan door islamieten. Lees uw geschiedenis er maar op na.

 11. Jasser arafat heeft in de ogen van meneer spits onterecht nobel prijs gekregen. Volgens mij heeft hij iets aan zijn ogen. Hij blijft maar zeuren over de moslims, maar hij werpt geen blik aan de wreedheden die zijn eigen volk(bron van de problemen op deze aarde) heeft begaan. Het zal mij een worst wezen dat israel en india allebei democratien zijn. een illegale staat stichten en dat laten legaliseren door de rijke europeanen(voor mij blijft isreal een illegaal staat). Wat india betreft, het is een land waar al heellang massa moslim moorden gaande zijn, waar moskeeen en kerken in brand worden gestoken en dit wordt allemaal gesteund door de overheid( bbc) ik zou zeggen lees de krant en kijk tv.

  u zei dat wij niet tegen kritiek kunnen. volgens mij levert u geen kritiek de heer spits maar u wil dat islam erkend wordt als een gevaarlijke relegie.

  helaas heb ik allang het tegengestelde bewezen dat niet Islam een gevaar is maar juist het rijke westen een gevaar vormt voor de vrede op aarde. de arme landen worden gedwongen om een alliancie te vormen anders worden zij ook opgenomen tot de zogenaamde schurken staten.

  vanochtend las ik in de krant dat Bush Saddam al voor 11/9 wilde aanvallen. Wie vormt now een gevaar voor deze wereld? de heer spits zegt dat wij geen kritiek kunnen verdragen, helaas moet ik hem hierbij ook zeer teleurstellen want wat hij kritiek noemt is voor mij een uiting van frusturatie. u bent gewoon gefrustreerd en herspoeld om aleen maar moslims aan te vallen. de schrijvers die u noemde zijn in u ogen gedegen wetenschappers maar in mijn ogen zijn ze een hoop shit.

  Al eeuwen lang zijn de europeanen actief in het midden-oosten. Ooit van humphry gehoord? het wordt tijd dat u ook in de boeken gaat neuzelen.

  alle kritiek is welkom, maar het moet wel opbouwend zijn en gebasseerd zijn op waarheid. Ik weet niet hoe warm u mijn kritiek zal verwelkomen als ik zeg dat Nederlandse kontlik beleid tegenover Amerika te ver gaat.

  ik laat het hierbij en hoop er op dat u de volgende keer de sitautie beter heeft bekeken.

 12. Wat mij opvalt van de heer Hussein is, dat er een behoorlijk irritatiepunt ligt in zijn kritiek. Hij noemt mij ‘gefrustreerd’ of beschuldigt mij van ‘haatzaaijerij’, omdat ik mij nogal kritisch uitlaat over moslims en hun religie. Over de overpeinzing van Bush om voor 9/11 Irak aan te vallen, dat is al lang bekend. De oorlog tussen de coalitie en Irak was nog steeds aan de gang sinds 1990, toen Irak het buurland Koeweit aanviel. Deze oorlog werd gewoon weer hervat, omdat Saddam zich nooit aan de voorwaarden van het bestand heeft gehouden. Maar waar hebben we het hier feitelijk over. De man was een brute oorlogsmisdadiger, die er niet voorterugdeinsde miljoenen mensen over de kling te jagen, gifgas te gebruiken tegen zijn eigen bevolking, mensen martelde e.d. Wat is volgens u opbouwende kritiek, dat we het stenigen van vrouwen goedkeuren, de dodelijk fatwa’s op critici, het afhakken van ledematen, de terreur door dictators. Wist u bijvoorbeeld, dat 95% van alle terreur over de laatste 35 jaar gepleegd is door islamieten, waaronder veel islamitische slachtoffers zelf. De reden, waarom ik zeer kritisch sta jegens de islam is, omdat ik zelf in Tunesie heb moeten toezien op het nieuws van het buurland Algerije, hoe onschuldigen daar werden afgeslacht. Wist u bijvoorbeeld, dat Arafat gehaat is in Tunesie? Bovendien steunt maar 1/3 van de Palestijnen deze ‘Nobelprijswinnaar’ (enquete juni 2003). Zij zien zijn dictatuur, nepotisme, corruptie en zelfverrijking, terwijl de meeste Palestijnen in armoede leven. Het heeft geen zin om te schelden, mijnheer Hussein, want daar verlaagt u uzelf alleen maar mee. Het schijnt, dat u een grief jegens het westen koestert, maar toch hier wil wonen. Waarom is dat? Is het wellicht, omdat u hier vrij kunt leven, vrij uw mening kunt uitten, een rechtstaat heeft, die u beschermt en een hoge mate van voorspoed geniet. Want dat is namelijk ook de beweegreden van veel moslims om in het westen te willen wonen. Dus u moet wel begrijpen hoe deze voorspoed tot stand is gekomen. We hebben dat alleen te danken aan onze rationaliteit en secularisering van onze maatschappij. We zijn als het ware volwassen geworden, de emotionaliteit van het religieuze leven hebben we ook achter ons gelaten. Er heerst hier een scheiding van kerk en staat en dat willen wij westerlingen graag zo houden. Vandaar ook mijn kritiek op de ongeseculariseerde islam. De enige succesvolle industriele staat, wier inwoners voornamelijk moslims zijn, is Turkije en dat komt doordat Mustafa Kemal Pascha, oftewel Atatur, het Ottomaanse kalifaat heeft ontmanteld en van Turkije een seculiere maatschappij heeft gemaakt. Over India wil het volgende zeggen, er heerst daar al eeuwen een animositeit tussen Hindoes en moslims. Dat heeft een lange geschiedenis, sinds de islamieten India al in de middeleeuwen met geweld wilden veroveren, waar miljoenen Hindoes en Boedhisten het slachtoffer van zijn geworden. Maar ik hoop, dat u toch eens in uw leven uw ogen zult open en zelf op onderzoek gaat om de werkelijke geschiedkundige waarheid te achterhalen, i.p.v. zich te verschulen achter een slachtoffercultuur, die de islamieten zichzelf willen aanpraten. Tot zover het einde van mijn betoog.

 13. Aller eerst mijn bedoeling was helemaal niet om saddam te verdedigen. Mijn bedoeling was ook niet om u te kwetsen de heer spits, en mijn bedoeling was ook niet om Europa af te kraken(voor al Nederland niet). Ik wilde alleen u ervan overtuigen dat niet alleen moslims maar ook anderen zich niet hebben gedragen in het verleden. U richt zich alleen op de moslims en probeert alle schuld naar de moslims te schuiven.

  De aanslagen op de burger doelen door hammas en alqaida keur ik absoluut af, maar ik verwacht van u dat u ook accepteert dat moslims op heel veel plekken letterlijk afgemaakt worden door de bezetters. Als u de daden van Israel en India tegen over de palesteinen en de kashmiris goed keurt, dan moet ik u helaas ook een tiraan noemen. U staat dan bij mij op de zelfde lijst als Hitler, Saddam Sharon, Vajpaee. mensen die de gruwel daden die deze mensen hebben begaan steunen, zijn in mijn ogen even schuldig.

  Verder zegt u dat ik scheld. Als u het heeft over " de kont lik beleid", dan zou ik u even willen toelichten dat dit langzamerhand een begrip is geworden.

  Waarom er zoveel allochtonen zich hier in het westen hebben gevestigd is overmate duidelijk,"er heerst hier vrede". Ik zal u even vertellen waarom er hier wel vrede heerst en in andere landen(derde wereld)niet.

  1: toen de engelsen India verlieten hebben ze onrust gezaaid tussen moslims en hindus, Hindus en Hindus, moslims en moslims. die Mensen zijn nogsteeds aan het oogsten wat de engelsen daar gezaaid hebben.

  2: Toen de Engelsen, fransen en een paar andere europese landen Afrika binnen kwamen, hebben zij dwars door de teritorium van de Afrikanse stammen rechte grenzen getrokken. gevolg hiervan is dat die stammen elkaar afmaken.

  3: toen de engelsen het midden-oosten verlieten hebben zij daar hun eigen mensen als staatshoofden aangesteld.

  en er werd een illegale staat gesticht om de gedupeerde joden te hervestigen op een totaal andere plek(plek van een ander).

  4: in de Vs Kunnen er zulke ongeregelheden niet voorkomen want de daadwerkelijke autochtonen(de Indianen) zijn als het ware uitgemoord door de europeanen.

  De belangrikste reden waarom nederland zo rijk is dat Nederland in een gebied ligt waar de omgeving totaal stabiel is en dit trekt de investeerders.

  Waarom zijn al die andere landen niet stabiel? Ten eerste door al die factoren die ik net heb genoemd, en omdat de westerse landen de oppositie steunen of zelfs bewapenen. Die mensen plegen dan aanslagen. Een groot voorbeeld is iran waar de oppositie nu vanuit irak gevoerd wordt.

  Men zegt dat saddam gestationeerd werd de CIA. Hier betwijfel ik geen woord aan want saddam had voor de eerste golfoorlog zeer goede banden met Saddam. De CIA maakte verscheidene keren de coups onmogelijk door saddam ervan op de hoogte te stellen.

  de Reden waarom de Amerikanen baghdad niet waren binnen gevallen om saddam op te halen tijdens te tweede golfoorlog is duidelijk. Amerika wilde niet dat de shia’s aan moeten komen, want zij zouden dan schouders aan schouder met iran samenwerken.

  kortom, er zijn zoveel andere redenen te verzinnen waarom er arme en rijke landen bestaan.

 14. De mens leert het nooit….De Geschiedenis blijft zich maar herhalen..en nu ook..het is nu de islam die de schuld krijgt van alles…en ik denk persoonlijk dat de wereld deze keer niet meer er goed van af komt.

  Beste Albert Spits…Vergeet niet hoeveel moslim dood zijn gegaan dood christenen..en vergeet niet dat hitler 1 van julie is geweest en niet wij die de joden hebben vermoord en mishandeld…dus ga nou niet zeggen van bosnie..het is allemaal bullshit…en dat weet jij heel goed…Ons geloof is het zelfde als jou geloof…Ons profeet en jou profeet zijn door dezelfde god gestuurd en die zijn voor 1 missie gekomen..en dat is…..de mens wijzer te maken en de mens te waarschuwen om zoveel goeds te doen op deze wereld om later zijn beloning in de hemel te krijgen…thats it..Maak nou geen verschillen en ga nou niet roepen dat onze profeet een soort dictator is….Alle profeten zijn heilig en ze worden niets voor niets profeten genoemd…een profeet maakt nooit fouten en dus is hij heilig…zo is onze profeet en zo is Jezus Christus…….Maar nogmaals zeg ik het…Het geschiedenis hehaalt zich altijd en en altijd is een volksgroep de pineut..100 jaar gelden waren de slaven (negers zoals ze werden genoemd) en toen de Joden nog geen 70 jaar geleden en nu zijn wij aan de beurt….Maar iemand als jou (Albert Spits) leert het nooit….jij bent zo zwak dat je iemand anders de schuld geeft…Ik zou zeggen lees meer over de geschiedenis en zie wie de aard is van al dat geweld opdeze wereld…En ik kan je verzekeren….Deze keer gaan wij (moslims) niet meer onder uit…Geloof me…we hebben zoveel geweld op ons gekregen door allerlei soorten groepen…dat we deze keer kei hard terug slaan…..

 15. Als eerste selaam alejkum aan mijn broeders.

  Ik heb zo veel te vertellen maar zal het kort houden want voor "de blinden" heeft het toch geen zin.

  Aan mijn broeders,voor jullie een citaat uit de (Qur’aan 2:82)

  "En zij die geloven en heilzame werken verrichten diegenen zijn de lieden van de Garden(Het Paradijs) en zij zijn daarin eeuwig-levend".

  En mr. Spits, mensen als jullie zullen het nooit weten of leren omdat de sejtan al te diep in jullie zit, ik citeer ook iets voor u en ik hoop dat u er aan zal denken wanneer u de eerstvolgende keer weer de Islam zwart maakt.

  "Zij die ongelovig waren en stierven in ongeloof, van niet een van hen zou (zelfs) de volheid van de aarde in goud worden aangenomen ook al wilde hij zich daarmee vrijkopen.Voor hen is een pijnljke bestraffing en zij zullen geen helpers hebben".

  mr. Spits, mensen zoals u zijn bang voor de islam en niet het terrorisme hoor wat trouwens in de islam wordt veracht maar jullie zijn bang voor de Waarheid en die luidt.

  "Laa ilaha illa’laah Muhammadur

  rasoelu’llaah"

  ("er is geen ware god dan Allah en Muhammad is de Boodschapper(Profeet)van Allah").

 16. assalamoe aleikom ,
  ik wil de he \heer \hussein bedanken voor de dingen die hij heeft gezegd , allemaal feiten. Jammer voor sommige blinden , ze kunnen er niet tegen dat nederlanders moslim worden en dat ISLAM de snelst groeiende relegie is.

 17. Als ik al deze berichten lees, zie ik de intolerantie van de gelovigen. Men zeg, mijn God is de waarheid en enige en jouw God is een valse religie en ga niet met christen en joden om ( dat staat wel in de koran) lees de liefdevolle uitspraken van Jezus en vergelijk die dan die dan van Mohammed. De zichtbare sluier zegt mijn niets, maar wel de onzichtbare sluier van reinheid.God kijkt in je hart. Loop niet te koop met je Godsdienst.In de bijbel staat in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Respecteer elkaar Moslim en Christenen en Joden Bhoedisten en hindoes en alle godsdiensten die in de levende God geloven en zeg niet ik ben de beste en mijn Godsdienst is de ware. Zaai geen haat Er zijn meerdere wegen die naar God gaan. God houdt van ieder mens en schepsel.

 18. [18] De reden dat Jezus opgepakt en vervolgd werd, was dat hij godsdienst wilde monopoliseren. Hij was HET licht en DE weg. Tegenover concurrenten die ook een marktaandeel trachtten te verwerven, was hij uiterst intolerant.
  hugovanreijen@yahoo.com

 19. ik zou meneer Hugo vriendelijk willen verzoeken om voortaan ook de vermelden waar zo’n citaat in de koran staat. zodat iedereen kan lezen in welke context zoiets bedoeld is.

 20. [16]

  OVERTUIGING EN WAARHEID

  Na lezing van de hele discussie heb ik maar drie korte opmerkingen:

  1) Wie iets beweert moet bewijzen. Als ik, om mijn gesprekspartner van mijn zienswijze te overtuigen beweer, dat Allah (niet) bestaat, moet ik bewijzen, dat Allah (niet) bestaat, VOOR ik een geldig beroep op deze premisse kan doen.
  (Persoonlijk lijkt het me niet erg verstandig ooit aan zo’n project te beginnen. Maar anders denkenden zou ik niet de kost willen geven.)

  2) Anders gezegd: controleer je premissen, VOOR je een conclusie trekt en check de premissen van je gesprekspartner.

  Religieuze waarheden (premissen) zijn geen logische waarheden (premissen), omdat religieuze premissen niet onafhankelijk toetsbaar zijn en logische premissen dat per definitie wel zijn, of tenminste goed zijn gedefinieerd.

  Religieuze waarheden (premissen) zijn PER DEFINITIE oncontroleerbaar (niet toetsbaar). In zulke gevallen behoort het beroep op de premisse ("waarheid") te worden ingetrokken, omdat hij logisch ongeldig is. Er kunnen immers geen redelijke conclusies aan verbonden worden.

  3) Met andere woorden: niemand hoeft zich door andermans (on)geloof te laten overtuigen. Niet voor niets wordt het daarom juist "(on)geloof" genoemd. Voor een vreedzame samenleving van VERSCHILLENDE individuen behoort deze discussie DUS geen rol te spelen. Het is immers onmogelijk elkaar van de ene of van de andere religieuze "waarheid" te overtuigen.

  ERGO: Een op religie gebaseerde samenleving is gebaseerd op de WILLEKEUR van de exegese (dogmatisch). Voor een vreedzame samenleving is seculariteit (kritisch rationeel) een noodzakelijke voorwaarde.

  "EX FALSO SEQUITUR QUODLIBET"

 21. Islam betekend letterlijk overgave,
  zich toevertrouwen, onderwerping (inqiyad). Bedoeld wordt het zich overgeven (taslim) en gehoorzamen (inqiyad) aan Gods geboden, door rekening van de profeet Mohammed overgeleverd heeft en verkondigt. Islam is, volgens de koran, de door Allah gekozen naam (5:3) van de godsdienst die aan de profeet Mohammed geopenbaard is evenals aan de andere profeten zoals Noch, Araham, Moes,en Jezus.

 22. Wassalam alaikum!
  Zij die enige tijd doorgebracht hebben in een Islamitische omgeving
  staan altijd weer verbaasd over het onbegrip en de vaak niet of nauw verholen vijandelijkheid die in het westen bestaat tegenover hen die de Islam aanhangen.
  Als u niet bekend bent met de Islam, nodig dan eens iemand uit om er een lezing over te houden. Ga eens naar de bibliotheek en verdiep u eens in Islamitische cultuur.
  Misschien ontdekt u dan wel aspecten van de Islam die u bevallen en zelfs tot nader onderzoek en verdieping leiden.
  Met name is het van belang de eenzijdige voorlichting die Nederlanders ontvangen over het fenomeen godsdienst eens aan een nadere bechouwing te onderwerpen.
  Zolang er Nederlandse scholen zijn die wel iets doceren over het Christelijk geloof, maar niet over andere godsdiensten, is er iets fundamenteels mis.
  Ieder godsdienstonderwijs is in beginsel onderricht in bestaatnietkunde , want god bestaat zeer waarschijnlijk niet.
  Maar ook voor ongelovigen kan kennismaking met cultuurmonumenten zoals de bijbel en de koran geen kwaad. Het kwaad geschiedt wel als voorlichting uitsluitend plaatsvindt over een bepaalde godsdienst, vooral wanneer door middel van enkele vegen uit de pan of het lanceren van gemeenplaatsen ( ze slaan hun vrouwen, het zijn terroristen, ze stelen) andere godsdiensten zwart worden gemaakt,worden gekleineerd of geridiculiseerd.
  Tenslotte heeft iedereen het recht, zijn eigen illusie te creeren.
  Hugo van Reijen

 23. Natuurlijk heeft iedereen het recht om zijn eigen illusie te creeren, maar als deze illusie anderen schade berokkent, dan is er toch iets mis. Er bestaat geen enkele radicale stroming in een religie, die vliegtuigen in flatgebouwen boort, kinderen afslacht, voortdurend jongeren zichzelf laten opblazen, geestelijken oproepen tot gewelddadige acties t.a.v. ‘ongelovigen’. Ik heb zelf delen van de koran gelezen, maar dat heeft eigenlijk geen zin gehad, want zoals Hugo al eerder vertelde, je kunt er alles van maken. Het probleem schuilt ook niet in het wel of niet lezen van de koran, maar in de overdracht van deze religie. 80% van de moslims zijn geen Arabieren en spreken ook geen Arabisch, dus alles wat ze in de Koran lezen wordt ingestudeerd en opgedreund, zonder dat ze begrijpen wat het precies inhoudt. De Wahabi-secte van Saoedi-Arabie pompt miljarden oliedollars in de verspreiding van de radicale islam over de hele wereld, waaronder het bouwen van moskeeen, het opleiden van radicale imams, de financiering van madrassa’s of fundamentalistische scholen etc. Vele beseffen niet met wat voor een probleem de niet-islamitische wereld zit, vroeg of laat zal dit zich openbaren in een groot conflict. Iets dat zowel de linkse politiek en media, alsmede sommige libertariers proberen te vergoeilijken. Op termijn is dat een zeer gevaarlijke strategie.

 24. [25]Extremisten bestaan in iedere religie. De overige belijders kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor denkbeelden of acties van deze extremisten die in feite niets met religie te maken hebben maar de naam misbruiken door hem als etiket op hun acties te plakken.
  Wat gebeurt er als morgen iemand met een 747 een toren binnenvliegt onder het uitroepen van de naam JEZUS?
  Hugo van Reijen

 25. Naar mijn weten waren het geen christenen die de WTC binnenvlogen en ik heb niets gehoord over degenen die Jezus riepen. In feite waren 19 van de 19 kapers extremistische moslims, 15 van hen uit het Wahabistische Saoedi-Arabie. Het is een dooddoener en ronduit onwetendheid om te zeggen dat er zich ‘extremisten’ bevinden onder andere religies, want hoeveel ‘extremistische’ christenen, hindoe’s, boedhisten, joden, animisten etc. schieten kinderen in de rug, bezetten scholen, snijden hoofden af van onschuldigen of blazen zelfs hun medegelovigen op? Ik ken geen andere religie die dit doet, behalve de extremistische moslim. Dit zijn niet alleen mijn woorden, maar woorden die de directeur van de Arabische zender Al-Arabia heeft uitgesproken. Velen in de Arabische wereld geven de schuld aan het speciale moslimonderwijs dat wordt gegeven door fundamentalisten. Je kunt alle informatie lezen op MEMRI (Middle East Media Research Institute).

 26. [26]
  PSYCHOLOGIE

  Je hoort veel vreedzame moslems en socialisten beweren, dat de Islam zo’n vreedzame godsdienst is. Wat is er voor vreedzaams aan, wanneer hun fundamentalistische geloofsgenoten zich met duizenden tegelijk over de wereld verspreiden om haat, angst, dood en verderf te zaaien ?
  De vreedzame moslemstruisvogels en de socialisten, schamen zich, spreken hun omgeving bezwerend toe, hopen of eisen, dat jij hen (en hun religie) nog serieus neemt en doen net, of het probleem hiermee is opgelost.

  Ik zou zeggen, dat deze vreedzamen continu op hun religie moeten worden aangesproken. Want wie heeft er ooit een door moslems georganiseerde campagne gezien, die erop gericht was, hetzij de fundamentalisten van hun wandaden te bekeren, hetzij de slachtoffers en/of hun nabestaanden te troosten ?

 27. [28]
  Naar mijn mening dienen vreedzame moslims beslist niet op hun religie te worden aangesproken, maar juist met rust te worden gelaten.
  Hen aan te spreken op de wandaden van Osama Bin Laden cum suis is net zo ongepast als een familie van wie er een persoon in de gevangenis is beland, doorlopend met dit feit te confronteren.
  Wie zoals ik vertrouwd is met het midden- en verre oosten en de koffiehuizen van Ouarzazate, Istanbul, Diyarbakir, Manama, Bahrain, Muscat, Abu Dhabi, Dubai, Karachi, Islamabad, Peshawar, Chitral, Cox Bazar, Kuala Lumpur, Gorontalo en Zamboanga, om slechts enkele Islamitische dwarsstraten op te sommen, weet, dat het overgrote deel van de bevolking in deze plaatsen geweld verafschuwt en een normaal leven lijdt.
  Als ik een receptie bijwoon in Islamabad of een van de andere genoemde plaatsen, is het enige wat mij opvalt dat er niemand beschonken raakt en dat er in het verkeer zelden iemand zijn leven verliest ten gevolge van het gebruik van alcoholhoudende dranken.
  Maatregelen tegen terroristen ?
  Zelfs Indonesie waar vrijwel iedere :
  – rechter
  – officier van justitie
  – politieagent
  corrupt is en waar de uitlag van een rechtszaak doorgaans bepaald wordt door degene die over de dikste portefeuille beschikt, heeft de daders van de aanslagen in Bali voor jaren achter de tralies opgeborgen.
  Waarom is er zo weinig aandacht voor de positieve ontwikkelingen in landen zoals Oman, de Verenigde Arabische Emiraten en Pakistan ?
  " Hoe komt het", vroeg de dochter van een Pakistaanse Ambassadeur mij in Islamabad, "dat er zo zelden bericht wordt over de gunstige ontwikkelingen in ons land, bij voorbeeld over het feit dat tal van Pakistaanse vrouwen vooraanstaande posities bereikt hebben?"
  Hugo van Reijen

  een yeicorrrerr:
  qaensilInken

 28. Het is wel frappant dat Hugo Pakistan noemt, want dat is juist het land waar de sharia is ingevoerd door voormalig president Zia ul Haq. Waar Hugo zich mee heeft ingelaten is de elite, maar de gewone vrouwen in dat land worden nog steeds vermoord uit erewraak, gestenigd als ze verkracht zijn, verminkt als ze een man afwijzen als hun echtgenoot. Er worden voortdurend aanslagen gepleegd op christenen, hindoe’s en shia moslims, omdat ze niet tot de sunni behoren. Dit wordt allemaal dagelijks aangewakkerd in de madrassa’s van Islamabad, Karachi, Rawalpindi en niet te vergeten in het noorden, dichtbij de grens met Afghanistan. De Taliban vindt haar oorsprong in Pakistan. Er zijn al vier aanslagen gepleegd op President Musharaf door islamisten. Vertel dat eens Hugo, want dat missen we altijd in de vergoeilijkers van de islam. Het wordt tijd voor een glasnost en perestroika van deze religie. Ik heb zelf een aantal regeringsleiders uit Tunesie en Algerije gesproken en deze vertelden mij over de problemen met het islamisme, die in Algerij al aan meer dan 100.000 mensen het leven heeft gekost. In Sudan werden er over de laatste 20 jaar twee miljoen niet-moslims omgebracht. We hebben de beelden kunnen zien van islamistische bendes in Darfur, die zelfs hun medemoslims ombrachten en de vrouwen als sexslaven in Khartoum overbrachten. Hugo, heb je toevallig ook deze Pakistaanse elite hierover gehoord?

Comments are closed.