Onder leiding van de SP, Socialistische Partij, dreigt een nieuwe misdaadgolf over Nederland te gaan rollen.

In onze recente stukjes vergeleken we krakers met dieven en terroristen. En de overheid zorgt dat de misdaad toeneemt.

We laten meestal het discussiëren over een stukje over aan de lezers, en komen daarna later terug op de verzamelde kritieken.

Toch willen we in het geval van onze laatste paar artikeltjes betreffende krakers snel een toelichting geven. Het is een actueel dreigend gevaar in onze samenleving en daarom goed om te weten waar we het over hebben. Enkele binnengekomen commentaren zullen we al verwerken.

Op de scheldwoorden en argumenten die op de man spelen, gaan we helemaal niet in. Fatsoenlijke onenigheid zullen we proberen te analyseren.

Terrorisme is volgens Van Dale: Het plegen van gewelddaden ter demoralisering van de bevolking om een politiek doel te bereiken.

Wel, het binnendringen van andermans eigendom is duidelijk een geweldsdaad. Het is zelfs ‘georganiseerde misdaad’.

Het toelaten van dit soort daden door de overheid veroorzaakt duidelijk een degeneratie van het rechtsgevoel en het gevoel van veiligheid onder de bevolking en is een stimulans voor anderen om ook maar onwettig hun gang te gaan. De misdaad neemt toe.

Het politieke doel is, zoals door deze socialisten zelf verklaard: de overheid dwingen om voor meer en betere huisvesting te zorgen.

Het feit dat de overheid nu slecht voor die huisvesting zorgt klopt, maar doet daar niets aan af. Natuurlijk zorgt zij daar slecht voor. Net als voor alle andere zaken waar de overheid zich mee bemoeit, en waar ze zich helemaal niet mee zou moeten bemoeien. Ze is zelfs de oorzaak van de schaarste zoals we op deze HUBlog al eerder aantoonden.

Dat een eigenaar een pand leeg laat staan, is zijn zaak. Het geeft mij niet het recht om er dan maar in te kruipen. Als jij voor een maand op vakantie gaat en je fiets of computer worden daardoor niet gebruikt, geeft dat mij ook niet het recht om die dan maar weg te pakken omdat ik ze ‘nodig heb’

Het argument dat ‘kraken niet verboden is’ zou nog eens goed bekeken moeten worden. Het is puur diefstal, en dat is verboden. Als de dief echter vlug genoeg een tafel en een stoel neerzet, dan claimt hij bij eventuele actie van de eigenaar, dat dat huisvredebreuk is. En dan gaan er in dit land jarenlange procedures volgen.

Alleen al dit laatste is weer een bewijs dat de overheid niet zorgt dat het recht gehandhaafd wordt. Zonder eigendomsrecht is er geen enkel ander recht mogelijk.

En zo zorgt de overheid dat de misdaad toeneemt.

2 REACTIES

  1. Om misverstanden te voorkomen:

    het kraken van particuliere eigendommen acht ik in de huidige situatie verkeerd. het kraken van overheidseigendommen kan ik in sommige gevallen rechtvaardigen.

    Een veel interssantere kwestie is hoe in een libertarische samenleving het eigendom van onroerend goed wordt vastgesteld.

    In dat geval zou kraken wel eens met homesteaden overeen kunnen komen…

  2. Het kraken van de koninklijke paleizen, is m.i. inderdaad geoorloofd 😉
    Zelfs van degene die wel (deels) gebruikt worden. Je kan tenslotte een ongebruikte vleugel kraken. [1]

Comments are closed.