Vandaag werd in Rome door een zieke Paus onder aanwezigheid van bijna een half miljoen mensen Moeder Theresa zalig verklaard.

Deze vrouw heeft in haar leven heel wat gepresteerd dat bewondering verdient. Ondanks dat kunnen we toch ook een vraagteken zetten bij de manier waarop en de reden waarom miljoenen mensen deze bewondering uiten.

De bewondering van haar ‘zelfopoffering’ kunnen we al helemaal niet delen. Dat ze zoveel goeds gedaan heeft voor een groot deel met behulp van overheidsgeld, dus belastinggeld, is discussieabel.

Waarschijnlijk had zij, net als zo velen, het idee dat het overheidsgeld ‘er gewoon IS’. En men realiseert zich zelden of nooit dat dat geld is wat van iemand afgedwongen is.

Stefan van Glabbeek heeft in de VRIJBRIEF een artikel geschreven waarin hij de verdiensten van Moeder Theresa vergelijkt met die van Bill Clinton. Wie heeft de grotere verdiensten voor de mensheid?

Een vergelijking die zinvol is en tot nadenken kan stemmen.

Dit artikel is waarschijnlijk nog niet verwerkt in het nieuwe vrijbriefarchief http://www.libertarian.nl/vrijbrief/archief/index.php

Maar zeker wel te lezen in het boek: De markt voor Vrijheid; 25 jaar libertarisme en klassiek liberalisme in de Lage Landen.

Artikel op pag.330: “Moeder Teresa met een geweer, Clinton in Monnikspij.”Dit boek is nog steeds te koop. Het is een aanrader voor iedereen die belang stelt in hoe het huidige libertarisme zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld.

600 pagina’s, veel foto’s, 44 euro inclusief verzendkosten. Bestel op: info@libertarian.nl

Zie ook publicatie van vandaag 19 oktober op LIBERTARIAN INTERNATIONAL http://www.libertarian.to

10 REACTIES

 1. Gewoon maar even vergeten dat deze ""dame"" het Vaticaan in ieder geval veel rijker heeft gemaakt. Zij sluisde een groot deel van de giften ten behoeve van de armen door aan haar hoofdkantoor. Waren die dan ook zo behoeftig dat zij die gelden voor die andere zaak mocht aanwenden.

 2. De katholieke miljardair Piet Derksen (oprichter Center Parcs) heeft ook jarenlang geld geschonken aan zowel moeder Theresa als aan de Heilige Stoel, hij wilde zelfs een satteliet rond de aarde laten cirkelen om de Boodschap van het Geloof te verkondigen.

  Of al het geld wat deze brave gelovige man geschonken heeft ook daadwerkelijk bij Moeder Theresa terecht is gekomen weet ik niet, maar ik weet wel dat er diverse christelijke stichtingen waren die hij financieel ondersteunde, en kort na zijn dood verdwenen deze stichtingen als sneeuw voor de zon….

 3. hey, is niet stom het is eigenlijk goed dat ze dit op een site zetten !

  Als je iets moet weten is het alstijd goed dat je dat hier zou vinden !

 4. please dat was ik vergeten zette als jullie een reactie willen geven alstublieft die het dan !!! ik ben niet gelovig ik zeg het al maar eh 🙂

 5. Moeder Theresa had vele clienten. Zij voegde gemakkelijk nieuwe clienten aan haar clientenlijst toe, want haar clienten waren bezitsloze paupers die gemakkelijk gerecruteerd werden en geen kritiek uitten op het werk van Teresa.

  Om een goede indruk te krijgen van de toestanden in haar organisatie ( omzet 30 miljoen dollar per jaar) leze men : "Mother Theresa, the missionary position." Ik ben de naam van de schrijver vergeten maar deze is ongetwijfeld op het internet te traceren. In dit boek wordt een aantal onfrisse toestanden in Theresa’s organisate beschreven.

  Op het KLM-kantoor in Calcutta hangt een foto van Theresa genomen in de business class ( omdat eersteklas toen al afgeschaft was) van het KLM- vliegtuig tussen Calcutta en Amsterdam. Zij moest natuurlijk tegen hoge kosten op een zeker niveau reizen. Vermoedelijk was haar redenering dezelfde als die van de Baptistische zendeling die ik in de lift van een vijfsterrenhotel in Manila tegenkwam. Ik vroeg hem : "Als u gods woord wilt verspreiden, waarom doet u dit dan niet zoals Jezus vanuit een tent of althans een eenvoudiger en goedkopere locatie ?"

  Zijn ongetwijfeld vele keren gegeven antwoord was : " Om in contact te komen met wie ik wil, is mijn verblijf in een vijfsterrenhotel geen luxe, doch een vereiste."

  O ja, voor ik het vergeet : evenals de paus betreurde de immer met de rijken en machtigen op aarde verkerende Theresa het lot van de armen en verworpenen op de planeet, maar was er fel op tegen om haar clientele te voorzien van middelen om gezinsuitbreiding te voorkomen: zij zag met welgevallen aan hoe haar clientele zich vermenigvuldigde met de snelheid van de Indiase rioolrat en leverde daarmee een significante bijdrage in de strijd om marktaandeel van de Katholieke kerk. De schade die zij daarmee aanrichtte was gigantisch.

 6. IK denk neit dat veel mensen in deze tekt geinteresserd zijn ,omdat het staat er te saai. En er zou nog veel meer informatie meoten opstaan …

Comments are closed.