Om Irak weer op te bouwen is in eerste instantie een bedrag van 55 miljard dollar geraamd, waarvan de VS er al 20 beschikbaar stelt. Ook de Nederlandse belastingbetaler draagt zijn steentje bij.

Op een conferentie van donors in Madrid heeft Nederland 14 miljoen dollar toegezegd. Oftewel een kwart promille van het benodigde bedrag. Op het totaal stelt dat natuurlijk niets voor, maar het is toch ‘iets’ en waarschijnlijk voldoende om onze politici bij de grote jongens aan tafel te laten zitten. Op die manier spelen we dan mee in zaken van wereldbelang!

Onze politici ontmoeten andere wereldleiders en komen daardoor ook wel eens in aanmerking voor een heel mooi internationaal baantje. Alles goed meegenomen.

Die 14 miljoen komt neer op ongeveer 78 eurocent per inwoner!

Maar ook dat is belastinggeld dat van de burgers wordt afgenomen. Dit blijft immoreel. Onafhankelijk van het bedrag. Belasting is diefstal!

Pas als genoeg mensen dat door krijgen, kan er gewerkt worden aan een samenleving waarin we met elkaar omgaan op basis van vrijwilligheid. Een samenleving waarin niemand een ander met (dreiging met geweld) mag dwingen iets tegen zijn zin te doen. Een samenleving waarin iedereen in elke omstandigheid het recht heeft om NEE te zeggen, zonder vervolgd te worden. Een libertarische samenleving.

Uitgebreide beschouwingen over allerlei libertarische facetten zijn te vinden op de site:

http://www.libertarian.nl

3 REACTIES

  1. “Nederland redt Irak!” Ik dacht al “Nou gaat Hub stellen dat Nederland Wolfowitz een kopje kleiner wilde maken.”

    In een menselijke samenleving mag niemand een ander met (dreiging met geweld) dwingen iets tegen zijn zin te doen en heeft iedereen in elke omstandigheid het recht heeft om NEE te zeggen, zonder vervolgd te worden. Ja maar, als ik naar Irak wil, dan behoef ik daarvoor minstens een paspoort. Wolfowitz en zijn gewapende bende zijn in Irak zonder visum. Men moest die mensen administratief aanhouden wegens illegaal verblijf (om dan nog te zwijgen van illegaal wapenbezit is dat geen dreiging met geweld?) en illegale (dit wordt een contradictio in terminis) uitoefening van goevernementele bevoegdheden) in Irak en terug op een vliegtuig (of beter in de kelder van een boot vastketenen en ze laten roeien) zetten richting vanwaar ze komen.

  2. Het beste is gewoon om Irak een lening te geven, die ze uit eigen oliemiddelen later kunnen terugbetalen. Daarom moeten de Amerikanen het bestuur van het land zo spoedig mogelijk overdragen aan de Irakezen en zelf het land weer verlaten. Verder zou Irak in 3 verschillende regio’s moeten worden onderverdeeld, zodat er een confederatie Irak ontstaat, waarop iedere regio het eigen bestuur ter hand neemt en men kan verregaande interregionale samenwerking met elkaar bewerkstellingen op het gebied van handel, defensie en politie.

Comments are closed.