Kunt u zich voorstellen dat er alleen al in Amsterdam jeugdbendes (80 personen?) al jarenlang de buurt en verzorgingscentra terroriseren? Doodsbedreigingen, inbraken, diefstal, brandstichtingen en vernielingen. “Een veelvoud van zware incidenten’ omschrijft onderzoeker Jaap Noorda de situatie.

En kunt u zich voorstellen dat een Minister van Vreemdelingenbeleid geschokt is als ze dat hoort?

En toch zijn dat de feiten, die normale mensen al lang wisten, die nu in rapporten en in de media verschijnen.

Minister, Rita Verdonk, bekende op TV inderdaad dat ze geschokt was! Dat wil dus zeggen dat ze bij de overheid niet eens weten wat er zich afspeelt, laat staan dat ze de juiste maatregelen nemen.

Men wil allerlei nieuwe dingen gaan proberen. Rechtspraak in elke buurt! Opvoedingsgestichten en meer probeersels.

De oplossing moet echter meer fundamenteel aangepakt worden. Het individuele eigendomsrecht moet erkend en gehandhaafd worden. Dit is de allereerste taak voor een overheid. In een libertarische samenleving zelfs de enige taak.

Elke jongere, en oudere, persoon die zich vergrijpt aan, onder andere de bovengenoemde misdaden, dient te worden opgepakt. Vastgezet net zolang totdat hij/zij alle schade, inclusief de indirecte, heeft vergoed. Ze moeten leren dat misdaad niet meer loont. (dat is nu wel het geval).

Ook geldt dat voor iedereen. Niet alleen voor ‘Marokkaanse jongeren’. Door steeds over die Marokkaanse jongeren te praten wordt de indruk gewekt dat andere jongeren niet aangepakt hoeven te worden.

Wat moet er toch gebeuren om de overheid te laten ophouden met praten over Normen en Waarden en dat ze haar eigenlijke taak, de bescherming van eigendomsrechten, eindelijk eens gaat uitvoeren?

Of is dat niet mogelijk omdat de overheid zelf de eigendomsrechten van de burgers op veel gebieden constant niet eerbiedigt?

4 REACTIES

  1. Indien iedereen, en niet enkel Marokkaanse jongeren moeten leren dat misdaad niet loont, wat heeft de Minister van Vreemdelingenbeleid daar dan mee te maken?

    Ach Rita, in zijn vertaling van 1676 van Erasmus drukte Fransois van Hoogstraeten het als volgt uit:

    Evenwel zijn’er zommige, en voornamelijk onder d’oude lieden, meer Kiltebroers dan vrouwmannen, die in een drinkgelag al hun vermaek stellen. My [de Zotheid] aengaende, ik laet een ander eens denken, of men op een gastmael recht vroolijk kon wezen, als ’er geen vrouwpersoon tegenwoordig is. dit is altijd zeeker, dat de gasten geen tier hebben, zoo daer de Zotheid niet onder komt. Invoegen dat, indien’er geen boffon by de hand is, of een die met gemaekte potzen doet lachen, zy eenen bootzemaker of huuren, of anders eenen koddigen panlecker aen de hand hebben zullen, die met belachelijke, dat is, zotte propoosten, de stilte en zomberheid van de gasten weet te verdrijven.

  2. Privaatrechtelijke schadevergoedingen zijn inderdaad het beste. laat zo’n rotjongen zich maar flink in de schulden steken en onder curatele staan. Bij zeer hoge schade zou hij bijvoorbeeld een van zijn organen kunnen verkopen om aan geld te komen.

    Ook "ontreren" zou goed zijn. Voor veel jongeren die rottigheid uithalen is eer belangrijk. Publiekelijk onteren en voor schut zetten is dan een goede bijkomende sanctie.

  3. Helemaal met Niek eens. Vroeger had je schandpalen, zodat het publiek deze belhamels konden bekogelen met eieren. Laten we de moderne variant overnemen en de foto’s publiceren in de media van de onverlaten, liefst met naam en toenaam. Verder een enorme schadevergoeding eisen voor al het gedane leed. Dit kan opgehaald worden via dwangarbeid of productieve tewerkstelling. Dit vereist natuurlijk wel een keihard optreden van de politie en justitie. Maar met Job Cohen en Rob Oudkerk zie ik dit helaas niet gebeuren. Er wordt wel veel gepraat en gediscusieerd door deze kletsende klasse, maar de schuld wordt dan weer aan de Haagse overheid gegeven, omdat er zogenaamd geen plaatsen zijn in de jeugdcentra etc. Nee Job en Rob, of dwangarbeid, of de gevangenis in. Jullie hebben de keuze.

  4. Ach, als een overheid iets funamenteel zou aanpakken, dan maakt ze zichzelf overbodig. Het is juist met opzet dat ze slechts brandjes blussen en hopen dat er dadelijk weer een randje komt. Zo kunnen ze zichzelf handhaven.

Comments are closed.