Helemaal begrijpen deed ik het niet. Iedereen moet bezuinigen. Militaire basissen moeten worden gesloten en toch maar kruisraketten aanschaffen?

Toch is het niet zo moeilijk te begrijpen als je een aantal uitspraken van politici op een rijtje zet.

Je hoort dan dat er in de wereld maar twee landen zijn die die dingen hebben. Amerika en Engeland. En er is gebrek aan.

Als Nederland nu die dingen aanschaft, scharen we ons meteen onder de groten der aarde. Nederland wordt dan belangrijk. We kunnen dan doelen beschieten op 1700 km afstand. Behalve de Noordzee kunnen wij dan ook de Middellandse Zee beheersen!

Het mooie van het geval is bovendien dat we pas in 2008 hoeven te betalen. Dan is er al weer een volgende regering. En dan zullen we wel weer een bloeiende economie hebben. En mogelijk zullen velen van de huidige politici dan al wel een ander mooi baantje hebben.

5 REACTIES

 1. Nederland wil deelnemen aan allerlei superstaten in wording.Die kruisraketten zouden daar goed voor zijn.

  Wat mij betreft moet het Nederlandse leger louter gericht zijn op de verdediging van het eigen grondgebied, en niet op allerlei interventies in het buitenland.

  Zo’n verdedigingsleger zou heel goed voor een groot deel uit vrijwilligers kunnen bestaan die ook zelf voor hun bewapening zorgdragen. Een leger dus dat voor een groot deel uit een "nationale reserve" bestaat. Een vrijwilligersleger zou op die manier ook nog eens goedkoop zijn, zeker als men het eigen wapen zelf aankoopt en ook mag gebruiken ter verdediging van de eigen veiligheid thuis.

 2. De analyse van Niek is juist. Nederlandse politici willen graag ontvangen worden in het buitenland en vervolgens worden bedankt voor hun "belangrijke" bijdrage. De genante vertoning van Balkenende bij President G.W. Bush is daar een mooi voorbeeld van. We blijven polder jongens, althans Balkenende.

  De VVD en Kamp hechten een groot belang aan een goede relatie met de V.S., maar ook met de V.N. Die willen zij graag tonen door een rol spelen in allerlei acties. Mooi, maar het gaat wel ten koste van de belastingbetalende burger. De rol die Nederland speelt is natuurlijk nooit doorslaggevend. Misschien dat het op de kaart zetten van Nederland economisch nog wel wat oplevert, maar wat precies wordt waarschijnlijk nooit berekend.

 3. Zoals Desiderius Erasmus uit Rottterdam het stelde in 1509 in “De Lof der Zotheid”:

  "Men mocht deze luiden wel vergelijken by den Kumaenschen Ezel, die in een Leeuwenhuid gekropen, hem zelven inbeelde, dat men hem vreezen most, als of hy de Koning der dieren was."

  (vertaling Frans van Hoogstraeten)

 4. Nederland heeft uiteraard geen enkel belang bij het helpen vorm geven en veiligstellen van de wijdere wereld om ons heen,het bevechten en aan banden leggen van anti-westerse regimes en groeperingen.

  Natuurlijk! Onze economie zal altijd blijven bloeien! Hoeveel mullah’s, terroristische organisaties,psychotische dictators,of achtergebleven communistische regimes er ook in de wereld zijn of zullen ontstaan!

  Kruisraketten zijn een intergraal onderdeel van elke moderne krijgsmacht , de Fransen de Britten de Duitsers de Amerikanen iedereen is ze aan het bouwen of heeft ze al in hun arsenaal.

  Nederland komt slechts tegemoet aan wat een krijgsmacht in de 21ste eeuw nou eenmaal moet bezitten om effectief te kunnen blijven bijdragen aan de wijdere verspreiding en het veiligstellen van vrijheid,democratie en mensenrechten in de wereld.

  Wat ook in het belang van Nederland is.

  Zelfs als je een leger zou willen creeëren dat zich puur richt op de verdediging van haar eigen kleine grondgebied, zonder zich verder te bekommeren om onze economische belangen in de wereld of wat er bij de buren gebeurd zal zich behoorlijk moeten bewapenen.

Comments are closed.