Dank zij Meneer Jansen is deze blog weer aanzienlijk verbeterd. Alles is overzichtelijker en leesbaarder geworden. Ook zijn er meer mogelijkheden voor u gekomen. Zoals o.a. de volgende:

De belangrijkste nieuwe mogelijkheid is misschien wel dat u nu gemakkelijk een bepaald bericht aan uw vrienden of relaties kunt doorsturen.

We hopen dat u daar veelvuldig gebruik van zult maken. Het is een manier waarop u libertarische ideeën op een eenvoudige wijze onder de aandacht van meer mensen kunt brengen, en zodoende meewerkt aan de verspreiding van het libertarisme en een betere maatschappij.

Ideeën hebben consequenties. Je kunt misschien moeilijk nagaan waar je idee terechtkomt en wat er dan mee gebeurt. Maar het heeft invloed. Hoe klein ook. Als er voldoende druppels vallen, zal de emmer toch vol raken. Zelfs overlopen!

Om een ommekeer in de maatschappij te verwezenlijken, is het noodzakelijk dat voldoende mensen begrijpen waarom en waardoor we in deze gewelddadige, betuttelende, situatie gekomen zijn. Uit dit begrip kan dan de wil volgen om daar een einde aan te maken.

We blijven als beleid volgen het bezien van actuele gebeurtenissen in een libertarisch perspectief. Dit met korte, hopelijk duidelijke, stukjes, die, zo mogelijk, verwijzen naar dieper gaande beschouwingen..

Door het ‘categoriseren’ op onderwerp is het ook gemakkelijker om libertarische posities op een bepaald gebied op te zoeken. Vooral ook weer aan de hand van recente gebeurtenissen.

In de nieuwe opzet is ook rekening gehouden met de opmerkingen van onze lezers. Hartelijk dank daarvoor, en graag blijven we weer nieuwe adviezen en commentaren van u ontvangen.

Ook willen trachten aan uw verzoeken te voldoen om voor bepaalde gebeurtenissen een libertarische opvatting te beschrijven.

We verwachten dat we hiermee weer een stap verder in de libertarische richting komen.

————————–

‘The champion is not the one who wins, but the one who never quits.’ (Uit ‘The Voluntaryist’)

1 REACTIE

Comments are closed.