Er is dit weekend meer bekend geworden over de bescherming van winkeliers door criminelen, door een maffia. Vooral uit Amsterdam, maar ook uit andere gemeentes, zijn gegevens openbaar geworden. Om deze situatie te bespreken, is het nuttig eerst te bezien waar we het over hebben.

Een ‘maffia’ is een georganiseerd verband van personen die door (de dreiging met) geweld, andere mensen dwingen om geld aan hen te betalen. Dit vaak onder de belofte dat zij dan zullen zorgen voor bescherming van die personen, of hun eigendom, tegen concurrerende bendes.

Verschillende personen, winkeliers, getuigden dat zij daar baat bij hebben en dat er gedurende de tijd dat ze betaalden in hun zaak minde of geen overlast en minder diefstal is.

Die betalingen, die werken, zijn aan een ‘onofficiële, illegale maffia’.

Maar is het niet zo dat diezelfde winkeliers ook gedwongen worden om geld te betalen aan de overheid? En is het niet de belofte en de plicht van die overheid om voor de genoemde, beloofde, bescherming te zorgen?

De overheid faalt echter (steeds meer) in haar eerste (enige) taak en laat aan de winkeliers niets anders over dan om ook nog maar aan die illegale maffia te betalen.

Die illegale maffia levert wel (in ieder geval beter) de nodige bescherming.

Verschil en overeenkomst tussen de overheid en de maffia is dat ze beiden met (dreiging met) geweld de winkelier dwingen om te betalen. Geen verschil.

Maar de maffia levert wel haar verplichting, de overheid niet.

Wie is de meest morele van de twee?

4 REACTIES

  1. Ja maar, de maffia die heeft het gemakkelijk, die moet enkel voor protectie zorgen, terwijl ik Overheid ook met zoveel agressieve taken belast ben. Als je mij enkel de protectietaak (terug-)gaf (terug zoals heel lang geleden toen de dieren nog spraken), dan zou je zien hoe goed ik dat doe. Jullie libertariers vergeten dat ik mij ook met agressie, zoals bijvb. prijscontroles, moet bezighouden.. Jullie hebben gemakkelijk spreken, jullie zijn niet verkozen bij algemeen stemrecht en zijn dus totaal onverantwoordelijk tegenover de massa.

  2. Een beter voorbeeld zou zijn private veiligheidsdiensten, want deze zorgen voor veiligheid en bescherming via echte concurrentie met elkander. De mafia en de overheid doen dit onder bedreiging van geweld. Ik ben als minarchist en klassiek-liberaal niet tegen, dat de overheid voor de veiligheid en bescherming zorgt, maar dan moet zij dat ook doen en daar wringt dan ook juist de schoen. De overheid is met zoveel verschillende niet-essentiële taken bezig, dat haar primaire verantwoordelijkheid voor de veiligheid uit het zicht wordt verloren.

  3. Helaas beschermt de maffia ons niet tegen de overheid/belastingdienst. Dan zou ze pas echt haar geld waard zijn!

Comments are closed.