Er gaan steeds meer stemmen op om te komen tot een uniform belastingtarief.

In veel landen is deze eenvoudigere manier van belastingheffing al ingevoerd, en het zou ons niet verwonderen als daar in de EU ook meer op zal worden aangedrongen.

Bij voorbeeld een uniforme inkomstenbelasting is er in Rusland 13%, Slowakije 19%, Letland 25%, Estland 26%, Litouwen 33%. In Irak werk Paul Bremer aan het invoeren van een uniform tarief van 15 %.

In Wenen houdt de ‘F.A. Von Hayek Institute’ *) er een complete conferentie over.

Als belangrijk argument voor dit systeem wordt genoemd dat het veel eenvoudiger is dan het progressieve stelsel dat veel landen nu hebben. Daardoor wordt er veel minder belasting ontdoken.

Het resultaat is, dat de staat veel meer inkomsten krijgt.

En daar willen we wel graag een vraag bij zetten.

Veel libertariërs zijn voorstander van dit systeem. Zij gaan er dan wel van uit dat ‘belasting helemaal afschaffen lukt voorlopig toch niet, en dan is een uniforme belasting veel eerlijker’.

Met die meer eerlijkheid was ook Hayek het eens. Hij stelde dat als de meerderheid bepaalt hoe hoog de belasting moet zijn, dan moet ze ook bereid zijn om zelf het hoogste tarief te betalen.’

Maar als met dit systeem de staat meer geld krijgt, bereiken we daarmee dat de staat meer macht krijgt. En dat is wel het laatste dat libertariërs willen!

Moeten we daarom tegen dit uniforme tarief zijn?

Meer hierover op LIBERTARIAN INTERNATIONAL: The flat tax is making a comeback

4 REACTIES

 1. Hub vreest dat als met dit systeem de staat meer geld krijgt, we daarmee bereiken dat de staat meer macht krijgt.

  Weet ik zo niet. Ik dacht dat de meeste begrotingen over de hele wereld thans in deficit waren voor de overheid. Met dat meer geld kunnen ze misschien tot een evenwicht komen.

  Anderzijds begrijp ik ook niet waarom het tarief niet nul kan zijn. De staat kan toch al het geld dat ze nodig heeft drukken.

  Sinds de invoering van de euro kunnen de deelnemende goevernementen niet meer drukken. Is het daarom dat er, naar ik meen, thans strubbbelingen zijn met of tussen de begrotingen van Schroederland and Chiracland?

  Hoe meer ik erover nadenk, hoe minder ik ervan begrijp. (Ja, ik weet het, mijn IQ is niet van de hoogsten.)

  Ach, in de tijd van de goudenstandaard, …

 2. Er zijn ook ideeën over een uniform tarief voor alle belasting.

  U bedoelt waarschijnlijk de inkomstenbelasting voor personen. Die zou dan 40-45% moeten zijn, vanaf pakweg 1200 euro belastbaar inkomen per maand. De hogere inkomensschijven zouden dan lager belast worden. En dat is niet slecht. Het gaat hem uiteindelijk hierom dat de belasting minder ontmoedigt. Hetzelfde tarief zou dan gelden voor roerende inkomsten, en het sparen ontmoedigen. Dan moet wel eerst al het spaargeld gekend zijn… En wat met de vennootschapsbelasting? Waarom geen nul-tarief samen met het afschaffen van subsidies allerhande. Dit laatste vind ik een goed actiepunt. Het zou vermoedelijk ook de totale belastingsontvangsten doen stijgen. Maar waarom gebeurt het niet? Het is iets te eenvoudig opdat politici het zouden kunnen snappen.

  En wat met de BTW, ook een uniform tarief? Het zou dan wel wat lager kunnen zijn, maar hoger dan de BTW nu is. Het zou goed zijn om bepaalde tarieven uniform te maken, en andere helemaal af te schaffen. Maar het idee is niet dat de belasting lager wordt, wel dat die nu te veel van arbeidsinkomen afhangt. Het moet het verderbestaan van het huidig stelsel nog een tijdje rekken.

 3. Allereerst zijn het twee aparte zaken, enerzijds een vlaktaks en anderzijds meer inkomsten voor de staat. Het eerste is noodzakelijk om te komen tot een gemakkelijker en zichtbaar efficiënter systeem van belastinginning, waardoor mensen meer geld in hun zak houden en dan doel ik met name op de minst draagkrachtigen in de samenleving, want deze hebben geen afschrijfposten, maar moeten het volle pond betalen, dat vanuit een oogpunt van de ‘socialistische hoek’. Het tweede is ook valide, want met meer belasting wordt de staat nog groter. Dat hoeft niet het geval te zijn, want men zou een limiet kunnen stellen, zodat men alleen maar belasting nodig heeft om aan bepaalde eisen te voldoen, zoals bescherming en veiligheid van de burgerij. Bovendien zou men langzaam maar zeker de staat kunnen afbouwen, omdat veel zaken dan geprivatiseerd kunnen worden. Een vlaktaks van 20% zou om te beginnen een goede keuze zijn, omdat dan de belastingen vereenvoudigen en men niet meer zoveel ambtenaren in dienst hoeft te houden. Later bij het afstoten van allerlei taken kan de belasting omlaag.

 4. Nou, als het systeem tot meer geld voor de staat leidt, kan je het tarief vervolgens verder verlagen.
  (Afhankelijk van waar op de laffercurve je je bevindt kan een verlaging van het tarief weliswaar tot een verhoogde opbrengst leiden maar ultiem natuurlijk niet want als het tarief 0% is, is de obrengst nihil).

Comments are closed.