We hebben al vaker verdedigd dat ieder mens recht heeft op zijn eigen lichaam.

Dat houdt in dat iedereen ook zelf mag beslissen wat hij/zij eet, drinkt, rookt enz.

Overheden hebben al lang geleden ontdekt dat praktisch iedereen zijn eigen gezondheid heel hoog op zijn waardenlijst heeft staan. Daarom is gezondheid voor politici een eenvoudig terrein om aan het volk veel beloftes te doen en daardoor hun eigen macht weer te vergroten.

Het ‘Big Brother is watching you’ is mede daardoor al geworden tot ‘Big Brother is caring for you!’

Dit speelt al lang op het nationale vlak, en dat wordt nu nog versterkt door de superstaat EU.

De staat bepaalt welke medicijn u mag gebruiken. De staat bepaalt welke homeopathische geneesmiddelen u mag gebruiken. De staat gaat nu bepalen welke vitamines u mag gebruiken.

Eén van de stappen op dit gebied is het bepalen van welke en hoeveel vitamines er in voedingsmiddelen mogen zitten. Om te beginnen zijn er bepalingen voor 45 supplementen gemaakt. Uiteraard wordt dit verder uitgebreid.

We gaan mogelijk een volgende keer nader in op de directe nadelige consequenties voor ons allen. Hier signaleren we al vast dat door de grotere betutteling onze vrijheid weer wordt verminderd en dat deze weg naar de socialistische, communistische heilstaat alleen maar in een catastrofe kan eindigen.

Meer verzet is hard nodig.

* * * * * * * * * *

Uitgebreide beschouwingen over dit onderwerp kunt u vinden op http://www.libertarian.nl onder ‘gezondheidszorg/ regulering voedings- en geneesmiddelen’

En op http://www.libertarian.to onder ‘Health’ en onder ‘Rights’

1 REACTIE

  1. De staat bepaalt welke medicijn u mag gebruiken. Je moet geen apotheker zijn om te weten dat de namen van medicijnen niet al te welluidend zijn. Misschien kan enige notie Turks (zie post van gisteren over Turks en Chinees op school) hierbij behelpzaam zijn. Of is de overheid van plan geneesmiddelen met een Turkse naam in te voeren (niet in de zin van importeren maar van te koop aan te bieden) en deze verplicht te maken?

Comments are closed.