- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Hoe goed is Bush?

De President van Amerika krijgt nogal wat kritiek. En m.i. terecht.

Er gebeuren onder zijn leiding en verantwoordelijkheid zoveel “rare” dingen dat we ons dagelijks afvragen wat er eigenlijk aan de hand is.

Toch zijn er nog altijd ongeveer 50 % Amerikanen die hem graag weer als de volgende President willen hebben. Of dat alleen maar komt omdat het alternatief nog slechter is, kun je niet zo eenvoudig zeggen.

Toen Bush als de grote leider even het terrorisme wilde afschaffen, stond praktisch de hele Amerikaanse bevolking achter hem. Al waren er altijd sceptici, waaronder Harry Browne en Ron Paul, die vanaf het begin verdedigden dat de gekozen oplossingen de verkeerde waren.

De ontwikkelingen in Irak schijnen de sceptici wel gelijk te geven.

Maar ook nu heeft Bush nog veel trouwe klanten. Om daar een licht op te werpen, heeft LIBERTARIAN INTERNATIONAL vandaag (12 nov) op verzoek van Erika Holzer een artikel van John Dendahl geplaatst. (Erika en haar man Hank waren de advocaten van Ayn Rand)

We zijn benieuwd of u daar commentaar op hebt.

Zie Site op 12 November: President Stood Up to Imminent Iraqi Threat

www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art467