Innovatie is in.

Met grote regelmaat komen er artikelen over in de media met uitspraken van politici en zakenmensen. Dan vaak ’topondernemers’ genoemd!

Het gros van die artikelen pleit voor méér overheidsbemoeienis en méér belastinggeld.

De politici willen meer ambtenaren en ministeriele afdelingen die innovatie moeten gaan coördineren en stimuleren. Het bekende recept voor mislukkingen.

Van de zakenlieden vallen vooral op de grote jongens die graag vele nieuwe miljoenen belastinggeld naar hun bedrijf of hun regio zien komen. Onder andere Scheepbouwer van KPN, Kleisterlee van Philips, Pieper internetondernemer zijn grote pleitbezorgers.

Vanuit hun positie gezien is dat natuurlijk helemaal niet zo gek. Als je onder andere je research door de overheid (belastingbetaler) kunt laten financieren, waarop zou je dat dan niet doen?

Ondertussen lukt het in dit land niet eens om iedereen de mogelijkheid te geven om op ADSL aan te sluiten.

Een betere weg om innovatie te stimuleren is niet het instellen van nieuwe instituten en dergelijke, maar het gemakkelijker maken voor de bestaande bedrijven. En voor personen met ideeën die een bedrijf zouden willen beginnen maar dat nu niet doen omdat ze opzien tegen al die ellende van regels en voorschriften.

Afschaffen, niet invoeren moet het motto zijn.

Als bijkomend voordeel zouden dan ook minder bedrijven hun activiteiten naar het buitenland verplaatsen en de werkeloosheid zou kleiner worden.

1 REACTIE

  1. Grote bedrijven zullen hun onderzoek toch wel uit blijven voeren, want ze moeten/willen bij blijven met de concurrentie. Kleinere bedrijven daarentegen hebben weinig geld beschikbaar om onderzoek uit te voeren en zouden geholpen kunnen worden. Innovatie op zich is voor een economie wel zeer belangrijk en een goede coordinatie tussen overheid, bedrijven en kennisinstituten is noodzakelijk, maar dit hoeft de belastingbetaler geen geld te kosten. Door middel van innovatie kan de hoogwaardige kennisindustrie een oplossing bieden voor toegenomen concurrentie met laaggeschoolde industrie uit het buitenland.Bedrijven kunnen dan hun productieactiviteiten naar het buitenland verplaatsen en het onderzoek in bv. Nederland uitvoeren. Maar enige stimulering vanuit de overheid is waarschijnlijk wel nodig.

Comments are closed.