We schreven reeds op 17 november dat de mensen in landen die nu bij de EU in de club komen, bedrogen zijn. Hen is door praktisch alle EU politici beloofd dat als ze eenmaal in de EU zijn, ze dan overal in die EU mogen gaan werken. Ook in elke staat mochten ze gaan studeren.

Nu ze er ingeluisd zijn, komen de bedenkingen. Ook in Nederland.

Een van de bezwaren die genoemd worden, is dat er misschien wel te veel mensen hierheen komen. Vooral uit Polen. En dat daardoor de werkgelegenheid nog meer in gevaar komt.

Op de eerste plaats hadden ze dat moeten bedenken, vóórdat ze al die beloftes deden. Maar bovendien wordt die vrees veroorzaakt door het foutieve idee dat er in de maatschappij een ‘vaste’ hoeveelheid werk is. Nog versterkt door het wettelijk voorschrijven van een minimumloon. Goed nadenken en afschaffing van het minimumloon zou de bezwaren opheffen.

Ook hoor je van de politici uit de Tweede Kamer opmerkingen dat door de komst van die buitenlanders de sociale uitkeringen te veel belast zouden kunnen worden. Het zou wel eens veel meer dan honderd miljoen euro extra kunnen kosten!

Ook dat hadden ze natuurlijk eerder kunnen bedenken.

Maar ook hier ligt de schuld dan bij het systeem. Het hoeft helemaal niet zo te zijn dat iedereen die met een dikke teen over de grens binnen Nederland kan komen, recht heeft op allerlei uitkeringen waarvoor hij/zij nooit een cent hebben betaald. Alleen al dit veranderen zou de aantrekkingskracht zodanig verminderen dat er veel minder immigranten komen.

Alles heeft te maken met alles. En door op de wijze van de politici aan een bepaald symptoom te sleutelen, zal de maatschappij in een steeds slechtere situatie terechtkomen.

Het is dringend noodzakelijk om terug te keren tot libertarische principes en die in te voeren.

1 REACTIE

  1. Hub zegt dat de schuld bij het systeem berust en dat het helemaal niet zo hoeft te zijn dat iedereen die met een dikke teen over de grens binnen Nederland kan komen, recht heeft op allerlei uitkeringen waarvoor hij/zij nooit een cent hebben betaald.

    Meent Hub dat zij die er met hun dikke navelstreng geboren zijn wel recht hebben op uitkeringen ook al hebben zij nooit een cent betaald?

    Ja, alles is fout met het systeem. Ayn Rand schrijft ergens dat het compromis tussen het goede en het kwade enkel de overwinning van het kwade ten nadele van het goede kan zijn. Wel ja, er zit een verzekering (het goede) in het systeem, maar er zitten nog veel meer mogelijkheden in voor systeemmelkers.

    Dus dien je het systeem af te breken en de markt (voor generositeit en verzekering) vrij te laten.

Comments are closed.