Ook de Nederlandse overheid probeert een graantje mee te pikken.

Wapenfabriekanten leveren praktisch alleen aan overheden. Overheden hebben daar immers een monopolie in. Via overheden komt dan veel van dat spul in handen van anderen. Maffia en terroristen.

Vooral de grote landen spelen hierin een rol. Amerika besteedt alleen al in dit jaar aan de drie bedrijven Boeing (50), Northop (26) en Lockheed 8,1) samen 84 miljard dollar! Belastinggeld! Vergelijk dit met het totale Nederlandse overheidsbudget van 134 miljard euro!


Actueel is dat Nederland, in concurrentie met België en Canada, nu F16 Straaljagers probeert te verkopen aan Tsjechië. Marineschepen werden, worden, aan Indonesië verkocht.

Door als klein land belastinggeld aan grote wapens te besteden, kunnen de politici meedoen in het grote wereldtoneel. Nou, ja, meedoen, ze mogen dan bij een aantal vergaderingen zijn als de groten dat goed van pas komt. Maar toch kan dat voldoende zijn om straks een prachtige internationale baan te krijgen.

Zo helpen de wapenfabrikanten en de politici elkaar.

Het monopolie is voor overheden zo belangrijk dat ze ook hun burgers verbieden om wapens te hebben om zichzelf te verdedigen. Ze beloven wel dat zij voor die verdediging zullen zorgen.

Wat daarvan terechtkomt, kunt u zelf zien. Ook in een aantal voorgaande stukjes op deze HUBlog.

2 REACTIES

  1. Er wordt gesteld dat wapens in handen komen van overheden, maffia, terroristen en politici. Waarom wordt de maffia op dezelfde hoop gesmeten? In tegenstelling tot de overheidsfiscus komt de maffia (en komen de niet-goevernementele terroristen) niet periodisch terug, noch beweren zij (onder dreiging met wapens) in het algemeen belang te stelen, te moorden en te … kakken. En zoals het spreekwoord, althans in de Zuidelijke Nederlanden, luidt. ‘kak of gene kak, de pot op’.

  2. De wapenhandel is de grootste internationale markt; het aantal dollars dat besteed worden in de handel van wapens is drie keer (!) zo veel dan het bedrag dat in de oliehandel omgaat. Zijn wapens dit waard? En dat Nederland ook nog hieraan meewerkt om alleen mee te kunnen ‘spelen’ op het wereldtoneel door (als klein land) zoveel subsidie aan de ontwikkeling van bv. de JSF te besteden is zonde van het geld.

Comments are closed.