Dit hebben we al vaker aangetoond. Maar nu komen er toch weer twee feiten naar voren waarvan het belangrijk is deze bewust te maken.

Het eerste komt van de President van de Nederlandse Bank, Wellink, en het tweede uit de Nederlandse Tweede Kamer. Ze betreffen de euro en de gastarbeiders.

Wellink verklaarde op de TV dat hij zeer teleurgesteld is over de gang van zaken betreffende het zogenaamde “Stabiliteitspact” in de EU. U weet wel, het pact dat in “marmer gebeiteld” is! Maar toch lappen Frankrijk en Duitsland dit aan hun laars. Zij overschrijden de afgeproken waarde van hun tekorten. De politici van enkele landen, waaronder Nederland, voeren een protestshow op, maar doen niets. Of zou, nu na deze aandrang van Wellink, Gerrit Zalm echt een veto durven uitspreken?

Opmerkelijk is de opmerking van Wellink:

“Als we dat bij het invoeren van de euro geweten hadden, was die euro er nooit gekomen.”

Zouden Wellink en anderen indertijd echt gedacht hebben dat de politici uit al die landen zich aan afspraken zouden houden?

Zijn ze dan dom? Of naïef? Of onbekwaam? Of spelen ze misdadig het spel mee?

1 REACTIE

  1. Zijn ze dan dom? Of naïef? Of onbekwaam? Of spelen ze misdadig het spel mee?

    ==

    Neen, het spel is misdadig. Het is misdadig om overheidspapier wettelijk verplicht te maken als betaalmiddel.

Comments are closed.