De politie en aanverwante zaken zijn zeer in het nieuws. Door de feitelijke groei van de misdaad voldoet de huidige politie beslist niet aan haar taak. Los van de vraag wie dat schuld is of wie daar voor verantwoordelijk is. De politie is immers gebonden aan allerlei regels van de overheid die voorschrijven wat ze wel of niet mag doen. Het is dus een falen van de politici.

Het falen van de politie wordt aangetoond door tientallen artikelen en uitzendingen in de pers en media. Een van de laatste bewijzen daarvoor is het plan van de gemeente Bloemendaal.

De politie levert niet haar eerste taak, waarvoor de burgers al eeuwen belasting betalen: VEILIGHEID.

Na alle officiële kanalen bewandeld te hebben, komt het gemeentebestuur eindelijk tot de conclusie dat haar overheidscollega’s het niet kunnen, en ze gaan over tot het inschakelen van een particulier bedrijf!

Dit bedrijf garandeert dat na een oproep, ze binnen 2 minuten ter plaatse zullen zijn!! De politie doet dat nog niet voor 2 uur!

Typisch is dat alle inwoners daar wel 11 euro per persoon per jaar voor moeten betalen. Dat is m.i. heel weinig voor deze service. Maar je moet daar wel bij bedenken dat ze een veelvoud van die 11 euro ook al verplicht aan belasting betalen voor de politie die niet levert (niet kan) wat ze moet leveren.

Dit is een belangrijke stap verder dan het inschakelen van particuliere beveiligingsbedrijven alleen in een bepaalde buurt.

Een andere ontwikkeling is dat Johan Remkes, Minister van Binnenlandse Zaken, een ‘Nationale Politie’ wil gaan instellen. Een concentratie van macht bij hemzelf. De locale corpschefs zijn tegen deze concentratie. Op de plus- en minpunten van deze concentratie hopen we nog terug te komen. Hier volstaat het aangeven van de verwarring en het gestuntel van de overheid.

Tot slot nog het verschijnsel dat in diverse steden de winkeliers meer baat hebben bij de bescherming door de ondergrondse maffia dan door de bovengrondse. Zie ook op HUBlog: Concurrentie in de maffia.

Zucht: Wanneer gaat iedereen nu eens inzien dat alles wat een overheid doet, verkeerd uitkomt!?

* * * * * *

Op http://www.libertarian.nl vindt u veel artikelen die een goed inzicht geven in de libertarische oplossingen.

Onder andere bij TOPICS: Libertarische Theorie/ Minarchisme.

3 REACTIES

  1. dude waar gaat het om !ik span dr geen ene reet van ..en dat met die rooie letters is niet egt goed voor dislectische mensen..juist hel slecht kunne ze niet keze nml.

Comments are closed.