Het beleid voor libertariërs daarover is nog steeds in discussie.

Het gaat immers om de resultaten.

Als de socialisten het op een bepaald punt met ons eens zijn, en hun, veel grotere, organisatie onderneemt daar acties voor, waarom zouden we dan niet samenwerken?

Bij voorbeeld het steunen van socialistische acties tegen de komende EU Grondwet. Zij zowel als wij willen dat die niet doorgaat. Mogelijk zelfs om andere redenen.

Zo te zien, is het dus verstandig om samen op te trekken en daardoor het gewenste resultaat zekerder te stellen.

Tot die conclusie komt Terry Brock in zijn artikel op de site van Libertarian International van 29 October 2003:

Libertarians Sleeping with the Enemy or Being Happily Pragmatic?

http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art440

Maar nog steeds is niet goed opgelost het bezwaar dat de kleinere libertarische aanwezigheid dan verdrinkt in de socialistische massa. De pers zal geen aandacht aan het libertarisme schenken, en het enige resultaat op de lange duur is dat het socialisme versterkt is.

Elke actie moet natuurlijk op zichzelf worden beoordeeld. En bij elke actie kan bekeken en geprobeerd worden om het genoemde bezwaar op te heffen.

Misschien zijn ‘eigen’ acties, separaat uitgevoerd, dan toch nog beter? Zelfs als ze kleiner van omvang zijn?

Ideeën op dit gebied zijn nog steeds welkom. Zeker nu er libertarisch plannen voor acties tegen de EU Grondwet en voor afscheiding van de EU in ontwikkeling zijn.

Zie ook FREE EUROPE http://www.free-europe.org

3 REACTIES

  1. Het is door het Monsterverbond van liberalen en katholieken dat het goevernement van de Zuidelijke Nederlanden in 1830 haar onafhankelijkheid van Willem heeft bekomen. Monsterverbonden kunnen dus goed zijn om een resultaat te bereiken. Wie dan met de eer gaat lopen is een andere vraag. Maar waarom enkel een Momsterverbond tegen de EU, waarom ook niet tegen het Koninkrijk der Nederlanden zoals in 1830?

  2. Pragmatisme leidt niet altijd tot het gewenste resultaat. Ik verwijs b.v. naar James Taggert uit Atlas Shrugged. Hij geloofde in het pragmatisme, niet in waarden, niet in normen, niet in het individu.

    Een samenwerking lijkt me sowieso niet realistisch. Samenwerken kan alleen op basis van gelijkwaardigheid. Het europees libertarisme is toch veel te klein in vergelijking met de socialisten.

  3. wij willen GVD wat weten wat de socialisten met de totstandkoming van een parlementaire democratie te maken hadden. en als jullie ons toch wel antwoord geven zeg dan ook meteen wat ze met de grondwet en het kiesrecht te maken hadden

Comments are closed.