Ook onder mensen die zien dat een vrije markt beter werkt dan allerlei voorzieningen die een overheid tracht te verzorgen, zijn er toch nog die denken dat er voor een aantal “essentiële” zaken een uitzondering gemaakt moet worden.

“Watervoorziening” is daar een voorbeeld van.

[U kunt overigens op het prentje zien dat ‘TE veel water drinken . . . . . . ]

Men denkt dan dat water zo essentieel voor iedereen is, dat je de voorziening daarvan niet aan de markt mag overlaten.

Het is echter net andersom!

Het zo essentieel, dat je het niet aan de staat, de politici, mag overlaten om er een troep van te maken. Hetzelfde geldt voor gezondheidszorg, wegen (files), onderwijs, enz.

Dit wordt weer eens aangetoond door een aardig artikel van Richard Tren (Free Market Foundation South Africa): Water is not ‘different’.

http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art493